Gemeentelijke toekomstplannen Filmtheater Royal rijp voor de prullenbak

Posted by | januari 07, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Natuurlijk was Filmhuis De Spiegel laaiend enthousiast over het Royal plan. Zij trekken immers, tenminste zo lijkt het, aan alle touwtjes als dit gemeentelijke toekomstscenario voor, Rijksmonument, Filmtheater Royal bewaarheid wordt. Een andere initiatiefnemer (het Volkstheater) liet, begrijpelijk, een geheel ander geluid horen terwijl een trouwe Filmhuisbezoeker, degelijk onderbouwt, weten liet het plan -in het belang van het Filmhuis- niet te zien zitten. Een korte samenvatting van het onderwerp Royal dat tijdens de eerste raadsinformatieavond van politiek Heerlen op de agenda stond.

Terloops bleek dat Heerlen de Rivoli en Maxim wil slopen om er een overdekte fietsenstalling te construeren. Hoe strookt dit met het voorgelegde plan om op die plek een (theater)plein, toegang voor het Filmhuis en een vrijstaande lift te construeren? Die vraag wist de wethouder niet beantwoorden.

Ook kwam er geen antwoord op de vraag wat de waarde is van het bioscoopcomplex. Er moet immers een verkoopprijs bepaald worden. Zonder (ver)koopprijs zullen geïnteresseerden vast en zeker niet toehappen. Bovendien luidt de vraag of alles zomaar mag in Rijksmonument Royal. Een gebouw dat aan vele regels gebonden is en… of de financiën van beoogd huurder Filmhuis het wel allemaal toelaat.

Bovendien bleek dat het Filmhuis verre van het enige concept is dat niet concurreert met bestaande zaken in de stad. Cinema Quatro projecteert immers ook Filmhuis films (ArtFilms) en doet dat zelfs op niveau A. Andere ideeën voor de Royal bleven dermate onderbelicht dat Hart-Leers voorstelde om al deze plannen publiekelijk te laten toelichten (liefst in de Royal) zodat duidelijk is welke concrete plannen er bestaan en wie daarachter schuil gaan.

Nu zelfs nog de verkoopprijs moet worden vastgesteld, er geen (concept)overeenkomsten liggen en het verre van duidelijk is wat mag (en niet mag) in het gebouw, terwijl politiek Heerlen de nodige kritische vragen stelde, lijkt een ding duidelijk: het huidige gemeentelijke toekomstplan Royal is rijp voor de prullenbak…