Gemeenteraad Heerlen stemt -op 3 raadsleden na- in met budget van 1,5 miljoen voor renovatie raadszaal gemeentehuis

Nadat eerder al 750.000 euro voor asbestsanering in het gemeentehuis vrijgemaakt werd -en daar binnenkort nog 500.000 euro bovenop komt- stemde onlangs het merendeel van de gemeenteraad in met een renovatiebudget van 1,5 miljoen voor de raadszaal. Hart-Leers vond een en ander echt veel te gortig worden en stemde -als enige- tegen.

Binnenkort moet bovendien nog gesproken worden over 500.000 euro extra vanwege hogere asbestsaneringskosten in gemeentehuis. Hart-Leers had dit graag samen besproken met de renovatiekosten van de raadszaal. Een raadsmeerderheid had daar echter, helaas, geen oren naar. 

Nu allerlei -extra- kosten in delen opknippen, een soort van Salamitactiek, maak wellicht ‘blind’ voor het grote eindbedrag dat aan ‘t end plots uit de hoge hoed komt.

Hart-Leers stuurde van meet af aan op een sobere, goed werkbare en zo authentiek mogelijke ‘nieuwe’ raadszaal. De goedkoopste variant bleek echter al 1,5 miljoen te kosten terwijl -bijvoorbeeld- het complete party- en bowlingcentrum Hoeve De Aar (inclusief zo’n 120 parkeerplaatsen) momenteel te koop staat voor een bedrag dat amper ietsje hoger is. Dat zijn dus de verhoudingen als je het over een dergelijk fors bedrag hebt.

Bovendien vragen wij ons af op het niet beter is om wellicht zelfs permanent in de tijdelijke raadszaal aan de Akerstraat te blijven. De oude kapel van het Bernardinuscollege (b)lijkt immers vele malen goedkoper dan de ‘nieuwe’ raadszaal. Bovendien luidt de vraag wat te doen als corona langer blijft dan menigeen denkt. In dat geval valt een spiksplinternieuwe raadszaal immers niet -coronaproof- te gebruiken.

Hart-Leers vroeg om het een en ander eens goed inzichtelijk naast elkaar te zetten en om -mede vandaar- het raadsvoorstel aan te houden en aldus minimaal even te wachten met het nemen van een raadsbesluit. Wachten totdat ook over de extra asbestkosten en een mogelijke andere vergadervariant gesproken zou zijn. Een meerderheid van de raad stemde echter in. Voor Hart Leers waren -en zijn- er echter redenen te over om dat niet te doen…