Gemeenteraad lovend over enthousiaste prestentatie kindercollege

Posted by | november 05, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Het kindercollege presenteerde zich woensdagavond jongstleden aan de gemeenteraad. Als start van de raadsvergadering stelden kinderburgemeester en de kinderwethouders zich voor. Zij namen daarbij direct de kans om duidelijk te vertellen wat hen ‘op de lever ligt’. Ook rondom de basisscholen en in de woonwijken is nog volop te doen bleek uit de daverende presentatie die niet alleen applaus maar ook vele lovende reacties opleverde.

Hart-Leers ‘vatte de koe bij de hoorns’ en stelde het volgende voor:

breng de ideeën/plannen per stadsdeel in kaart. Koppel er de raadsleden woonachtig in die stadsdelen aan en bespreek vervolgens samen -met ambtelijke (buurt)ondersteuning- hoe de voorgestelde plannen in praktijk gebracht kunnen worden. Organiseer een (zaterdag?)middag waarbij raadsleden en kindercollege elkaar ontmoeten, de plannen bespreken/uitwerken en samen met ambtelijke ondersteuning ‘uitdokteren’ hoe de (kindercollege)plannen -liefst snel- werkelijkheid worden.

Natuurlijk zijn daarbij ook de grote burgemeester en diens wethouders van harte welkom. Ook zij mogen/moeten immers ‘een duit in het zakje doen’.

Minder hondenpoep en zwerfvuil op straat, meer vuilnisbakken tot en met veiligheid rondom school en het plaatsen van meer ‘kukelrekken’ allemaal kwamen ze voorbij tijdens de duidelijke  presentatie van het kindercollege. Aan het slot van de raadsvergadering, toeval of niet, nam de raad (unaniem) zowel een motie voor het tegengaan van zwerfvuil als een motie veilige schoolomgeving aan. Een goed begin is het halve werk….