Hart-Leers biedt oplossingen voor parkeerproblemen

Posted by | January 05, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Het oplossen van parkeerproblemen en daarbij parkeren aantrekkelijker en gemakkelijker maken is een van de punten die Hart-Leers regelmatig op de agenda zet. Nu de onlangs georganiseerde gemeentelijke parkeerbijeenkomst alles behalve duidelijkheid bracht is het wat Hart-Leers betreft overduidelijk: de parkeerknoop moet doorgehakt worden. Vandaar stelt Heerlens lokale partij diverse concrete alternatieve oplossingsrichtingen voor en gaat daarover, tijdens de eerste raadsvergadering van 2014, met politiek Heerlen in discussie.

parkeermeterWij zijn van mening dat de nu veelal leegstaande parkeerplekken gemakkelijk in gebruik geraken zodra de tarieven aldaar naar beneden aangepast worden. Gedachtegang: hoe verder je van hartje stad parkeert hoe minder je ervoor betaald. Daarbij moeten volgens ons ook maximale parkeertijden vervallen. Immers: wat heb je aan een lagere prijs als je er niet lang genoeg mag staan? Wij hopen hiermee de stad aantrekkelijker te maken en parkeerleegstand aan te pakken.

Ook een blauwe zone kan en moet ingezet worden om parkeerproblemen op te lossen. Veelal staan woonwijken rondom drukke kantorenlocaties, winkel- en/of onderwijsgebieden mutje vol met auto’s van winkelend publiek en/of het personeel van al die bedrijvigheid. Betaald parkeren is dan klaarblijkelijk te duur waarbij men de omliggende woonbuurt als parkeeralternatief kiest.

heerlen_parkeren_2euroHart-Leers: ‘Wij willen betaald parkeren (indien gratis niet mogelijk is) aantrekkelijker maken en daarbij ook de (woon)wijken van parkeerders ontzien. De insteek waarmee wij onze gedachtegang onderstrepen (bijlage) leggen we dinsdag aanstaande ter discussie aan politiek Heerlen voor. Onze uitgestoken hand dient om de slepende parkeerdiscussie hopelijk snel te beslechten en daarbij eindelijk stappen in de juiste richting te zetten. Niet afwachten, maar: de koe bij de hoorns vatten en problemen oplossen waarna onze stad de vruchten plukken kan.’

Motie parkeeralternatieven