Heerlen beantwoord vraag over mogelijkheden steun aan zelfstandigen

Eind vorige week stelde Hart-Leers bijgaande vraag. Daarop volgde bijgaand gemeentelijk antwoord:

Vraag:
Hoe ondersteunt Heerlen zelfstandigen die reeds in financiële problemen geraakt zijn of dreigen te geraken?

Antwoord:
Het kabinet heeft op 17 maart jl een set van maatregelen gepresenteerd die momenteel uitgewerkt worden. De uitvoering van een van deze maatregelen  (versoepelde Bbz) ligt bij de gemeenten. In afwachting van een concrete uitwerking hiervan regelt de gemeente een werkproces in om dit zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. Overige regelingen worden door andere bestuursorganen uitgevoerd (UWV of Belastingdienst) of zijn nog onderwerp van onderzoek (bijvoorbeeld de sectorafspraken).

Via https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers en www.heerlen.nl is alle actuele informatie terug te vinden.

Ook wordt momenteel concreet onderzocht wat er nog meer gedaan kan worden om inwoners, ondernemers en instellingen tegemoet te komen. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de lokale heffingen. Via www.bsgw.nl is de actuele stand van zaken terug te vinden.