Heerlen maakt -na acht weken zoeken- ‘Royal onderzoek’ openbaar

Posted by | november 11, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Gistermiddag ontving de raadscommissie Economische Structuur de bijgaande e-mail (voorafgaand citaat uit raadsbesluit 2009: het pand voorzien van een wenselijk concept met een juiste uitstraling en het daarna verkopen aan een nieuwe eigenaar /exploitant leidde kennelijk, tot het volgende):

‘Op de ES-actielijst is onder punt 170 opgenomen: ‘Het onderzoek omtrent  Royal wordt toegestuurd aan de commissie’. 

Hieromtrent heb ik een aantal bijlagen ontvangen die vanwege de grote omvang niet per mail kunnen worden toegestuurd. Gelet hierop heb ik in het raadsinformatiesysteem een dossier aangemaakt met de titel ‘onderzoek Royal’. De betreffende stukken kan u in dit dossier raadplegen. 

In het dossier zijn de volgende documenten opgenomen: 

  • 5 concepten (rapporten) van vijf groepen van Hogeschool Zuyd. In deze documenten treft u de door hen bedachte concepten inzake de invulling van het gebouw aan. De in het dossier ondergebrachte stukken betreffen uittreksels van rapporten van gemiddeld 50 pagina’s. Deze rapporten kunnen op verzoek ter inzage worden gelegd.
  • verslag van een brainstormsessie rondom het thema invullingsconcept Royal op 28 januari 2010. 
  • presentatie van CO2 (als resultaat van de brainstormsessie), deze bevat, op basis van een aantal pijlers gebaseerd op gebouw en de context van Heerlen, mogelijke gebruikersfuncties die elkaar in onderlinge samenhang versterken.’

Hart-Leers: ‘Nadat we op 15 september om de toekomstvisie van het Royal Theater vroegen volgde daarop prompt een toezegging. Het vinden van die stukken bleek echter een probleem waarna voor de huidige stukken ‘een bouwonderzoek’ boven water kwam. Met de stukken die gisteren verschenen voor ogen vragen wij ons af wat na 2010 voor het overige concreet ondernomen is. Hoe luidt de visie die Heerlen op dit moment over haar eigendom heeft, op welke wijze strookt dit met het -in 2009- genomen raadsbesluit Royal, en wat staat in deze nog te gebeuren. Het imposante Filmtheater staan inmiddels vanaf 1 augustus leeg. Iets dat onder andere een kostenpost van circa 20.000 euro (per maand) met zich meebrengt… ‘

Royal-raadsvoorstel Royal