Heerlen schuift probleem vergunningparkeren op het bordje van vergunninghouders

Posted by | October 21, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

De brief die houders van parkeervergunningen ontvingen, Heerlenaren wonend in en om het stadscentrum, was ‘alles behalve in orde’ erkende de wethouder parkeren tijdens de raadsvergadering van woensdagavond jongstleden. De parkeerwethouder beloofde beterschap en veel meer duidelijkheid en schoof vervolgens, net zo gemakkelijk, het momentele probleem om vergunningparkeren te kunnen handhaven op het bordje van de vergunninghouders. Probleem opgelost? Nu zit de vergunninghouder met de problemen!

Nu nog kunnen houders van een parkeervergunning deze uitlenen aan bezoek. Familieleden die even langskomen, de thuishulp die komt helpen en noem maar op. Vanwege een gerechtelijke uitspraak moet de vergunning nu aan een kenteken gekoppeld worden en is uitlenen -zonder kenteken- uit den bozen. Ten minste… naar het schijnt.

John Janssen voerde namens de lokale partijen Hart-Leers, Stadspartij en Hoensbroeks Belang de politieke discussie. Hij opperde, tot meermaals toe, het volgende: waarom geen vergunning aan zowel het kenteken koppelen en ook als, indien nodig, als ontheffing mogen gebruiken. Op die wijze is een vergunning altijd te herleiden naar een adres/vergunninghouder en kan het voorzien van een parkeerplek voor derden, indien nodig, gemakkelijk – en min of meer op de oude voet- doorgang vinden.

Waar in eerste instantie de wethouder parkeren niet goed wist wat met dit voorstel te moeten doen beriep hij zich vervolgens op dat ‘ambtenaren dat vast en zeker wel juridisch uitgezocht hadden’ en vervolgens, nadat een raadslid van zijn eigen partij vertelde dat dit helemaal niet kon, stellig beweerde dat het onmogelijk is. Een vreemde gang van zaken waaruit blijkt dat kennelijk niet alles uit de kast gehaald is om tot een parkeer- en bewonersvriendelijke oplossing te komen.

‘Tja het kan nu eenmaal niet anders’, en ‘wet is wet’ was waarop diverse politieke partijen zich baseerden en vervolgens instemden. Door het aantal kentekens waarvan een vergunning gebruik mag maken tot 3 te maximeren ontstaat nu een probleem. Voorheen was dit gebruik onbeperkt omdat eenieder die de parkeerkaart lenen mocht aldus, tijdelijk, over een vergunning beschikte.

Waar uiteindelijk nagenoeg de gehele raad instemde met het voorstel hielden Hart-Leers, Stadspartij, Hoensbroeks Belang en RPN, stand. ‘Dit kan zo niet, hier stemmen wij niet mee in. Het probleem van de gemeente Heerlen wordt hiermee veel te gemakkelijk op het bordje van onze inwoners -de vergunninghouders-  geschoven. Dat terwijl vast en zeker, met een beetje goede wil en wat meer inzet, betere oplossingen te bedenken zijn.’