Heerlen sloopt archeologisch interessante kelder Kegelpaleis om geluidsoverdracht uitbreiding poppodium tegen te gaan

Posted by | juni 25, 2019 | Nieuws, Vanuit de fractie

Met grote regelmaat informeerde Hart-Leers naar de archeologische waarde van de oude gewelfde kelder onder het voormalige Kegelpaleis (gemeentelijk eigendom). Ook onlangs deden wij dat wederom. Uit bijgaand stuk -dat wij zojuist ontvingen- (u kunt het stuk -geschreven door de regioarcheoloog van Parkstad Limburg- via deze link inzien) blijkt ons zeer sterke vermoeden en wordt de door ons telkenmale besproken historische waarde bevestigd.

Nu het erop lijkt dat men een en ander pas na de momenteel uitgevoerde sloop in kaart wil brengen is dat, wat Hart-Leers betreft, precies de verkeerde volgorde.

Kijk, bijvoorbeeld en tevens ter mogelijke inspiratie, eens naar de bewaard gebleven archeologische resten onder het makelaarskantoor op de hoek van de Coriovallumstraat of naar de erg interessante kelder van het Maastrichtse hotel gelegen aan het Onze Lieve Vrouwenplein.

Zonder dat exact duidelijk is om wat voor ‘oude kelder’ het precies gaat hoort -wat ons betreft- zeker geen sloop van deze interessante kelder plaats te vinden.

Hart-Leers: ‘Al veel te veel van oud Heerlen is verloren gegaan. Met deze historische plek, zo kort bij het oude Landsfort, de Schelmentoren, stadswal en de eeuwenoude kerk, moet zondermeer voorzichtig omgesprongen worden. Wij vragen burgemeester en wethouders om per direct passende actie te ondernemen en -voordat exacte duidelijkheid ontstaat- sloop van deze oude gewelfde kelder zondermeer te voorkomen’.