Hertellen stemmen Heerlen kost 40.000 tot 50.000 euro

Ambtelijke bronnen bevestigen dat het hertellen van de Heerlense stemmen zo’n 40.000 tot 50.000 euro kost. Een flinke kostenpost terwijl de partij die het aangaat dit -volgens ons- gemakkelijk intern had kunnen oplossen stelt Hart-Leers.

Ook Hart-Leers kent twee kandidaten die hetzelfde aantal stemmen hebben. Omdat wij echter 3 zetels hebben gaat dit probleem voor ons niet op.

Nu in minder dan 2% van alle Nederlandse steden tot hertelling wordt overgegaan en de partij, die in Heerlen (tot voorkort) als een partij die nadrukkelijk op de kosten let bekend stond, staat Hart-Leers extra verbaast over dit raadsbesluit dat op Hart-Leers en de helft van een andere partij na, goedgekeurd werd.

Men wilde voorkomen dat loting bepaalde wie van beiden die ene raadszetel zou ontvangen. Deze loting vond echter reeds vorige week vrijdag plaats. Intern bleek men het een en ander niet te kunnen oplossen. Dat terwijl de ene kandidaat plek twee op de kieslijst en de andere plek 5 bekleed. Ook gaat het in deze niet over de vraag wel of geen extra raadszetel maar simpelweg wie -bij gelijke stemmen- die ene tweede zetel krijgt.

Hart-Leers:  ‘Wij vinden dit een wel heel kostbaar iets waar nu veel te veel gemeenschapsgeld aan opgaat. Dat terwijl de partij in kwestie het gemakkelijk intern had kunnen oplossen. Op deze wijze moedwillig gemeenschapsgeld verspillen in een kwestie die gemakkelijk anders op te lossen valt zien wij totaal niet zitten. Een gevalletje van ‘over de balk’? Inderdaad!’