Hoe verder met de Royal? Woensdagavond 20 januari ‘open podium’ over de toekomst van Heerlens indrukwekkendste Filmtheater

Posted by | January 15, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Woensdagavond aanstaande (20 januari) vind een ‘open podium’ over de toekomst van Heerlens indrukwekkendste Filmtheater plaats. Hoe verder met de Royal nu de onlangs voorgelegde gemeentelijke plannen gestrand zijn?

Vanaf 19 uur start de vrije inloop waarna om 19.30 uur het programma start. Diverse plannenmakers voor het Royal complex doen hun plan uit de doeken en vertellen welke bedoelingen zij hebben en voor welke insteek zij kozen. Open en eerlijk spreken en samen bekijken of (en hoe) een reëel scenario op poten te zetten valt. Een scenario waarmee Rijksmonument Royal, op liefst zo kort mogelijke termijn, weer straalt.

‘Bij de pakken neerzitten en afwachten of en wanneer iets gebeurt mag niet gaan gebeuren. De Royal is inmiddels alweer 1,5 jaar op slot en uit de running. Een goed doordachte, breed gedragen, invulling -die toekomstbestendig is- blijft hoogst noodzakelijk voor het momenteel wegkwijnende Rijksmonument. Afwachten en achterover leunen is uit den boze!’, vult Hart-Leers, initiatiefnemer van deze avond, aan.

Diverse plannenmakers hebben laten weten te zullen komen en actief deel te nemen. Waar het eerder nog de bedoeling was om de avond op locatie in de Royal te houden is inmiddels ervoor gekozen op het ‘open podium’ -er pal tegenover- in brasserie De Poort van Herle (Stationstraat 22) te houden.

Eenieder die de Royal een warm hart toedraagt is van harte welkom! Toegang gratis.