Interessante vondsten aan Pancartiusstraat terwijl gewelfde kelder onder Kegelpaleis nog volgt

Posted by | augustus 28, 2019 | heerlen, Nieuws, Vanuit de fractie

Zowel vandaag als morgen kan publiek de vondsten pal achter het voormalige sporthuis Diana en onder het gesloopte Studio ‘54 bekijken. Met, onder andere, scherven uit de 12e eeuw en muurresten uit de 15volop stof tot gesprek merkte Hart-Leers tijdens een bezoek ter plekke. Volop interesse in oud Heerlen en in deze specifiek voor hartje stad rond de middeleeuwen.

Vooral hartje stad rond de middeleeuwen is alles behalve ‘genoeg bekend’ zo vernamen wij meer dan eens. Met deze vondsten komt daar hopelijk verandering in.

Oud hoofonderwijzer Weerts, leraar op de basisschool te Welten, bracht in handgeschreven teksten de geschiedenis van en rondom Schelmentoren en het Landsfort levendig in beeld. Via zijn lijvige dossier wist Hart-Leers meermaals te wijzen op de belangrijke geschiedenis ter plekke van de onlangs gedane opgravingen.

Nu de gewelfde kelder onder het onlangs gesloopte Kegelpaleis nog ‘aan de beurt’ komen moet en er tevens al behoorlijk wat aandacht is voor de huidige vondsten ter plekke vinden wij het niet passen om de resten gewoonweg ‘weg te graven’ en vervolgens nieuwbouw te plegen. Mogelijkheden om oud en nieuw Heerlen met elkaar te verbinden kennen onze grote voorkeur. Vandaar willen wij weten of en hoe deze vondsten, vondsten van onze stad medio middeleeuwen, een voor de toekomst verzekerde -en toegankelijke- plek krijgen.

Ook lijkt het Hart-Leers een goede zaak om gemeentelijk Heerlen ter plekke nadere tekst en uitleg te geven en hen vervolgens voor de keuze te plaatsen of door gaan met geplande sloop (en afvoer) of alsnog, iets wat onze voorkeur kent, oud Heerlen bewaren (en zeker stellen) en een toekomstbestendige plek geven.