Is dit het plan voor ‘De Royal’?!

Posted by | juni 07, 2019 | Nieuws, Vanuit de fractie

Alhoewel volgende week woensdag een raadsinformatiebrief ‘invulling Royal’ op de raadscommissieagenda staat zullen burgemeester en wethouders er pas daags voordien over beslissen. Een collegebesluit waarna het stuk in de namiddag richting raadscommissie gaat.

Hoe luidt ‘het plan’ en waarom moet/gaat het allemaal ‘last minute’?

Hart-Leers vind al geruime tijd dat het ‘(af)wachten’ meer dan lang genoeg duurt en legde diens oor te luister. De gemeente Heerlen is sinds 2009 eigenaar van het fraaie bioscoopcomplex Royal. De stad heeft de bioscoopexploitant in de zomer van 2014 zien vertrekken waarna het leegstand is dat sindsdien de boventoon voert in ‘De Royal’.

  • Is dit het plan voor ‘De Royal’?!

Een ‘filmhub’ in het monument en… zowel Maxim als Rivoli slopen om er een spiksplinternieuw Filmhuis te bouwen.

Dinsdagmiddag aanstaande volgt bevestiging of een zoveelste andere variant. Dan verstrekt een raadsinformatiebrief ‘tekst en uitleg’…