Jan Teunissen op 87-jarige leeftijd plotseling overleden

Op 87-jarige leeftijd is Jan Teunissen gistermorgen plotseling overleden. Ondanks dat zijn vrouw Ellie hem op 5 december ‘20 voorging sloeg Jan zich er kwiek en dapper doorheen. Tot gistermorgen toen zijn leven plotsklaps ophield. Dit terwijl het na een behoorlijke medische ingreep juist bergop leek te gaan.

Met zijn inzet, kennis en kunde bracht hij de geschiedenis van ‘oud Heerlen’ met verve tot leven en veelvuldig voor het voetlicht. Zijn fraaie boeken over de stadsbegraafplaats waren pareltjes en documenten over en voor onze stad. Hij was een vurig pleitbezorger voor de Heerlense geschiedenis, het behoud en inzichtelijk maken -en houden-  ervan.

Als drijvende kracht achter de Vrienden van de historische Stadsbegraafplaats was hij samen met zijn Ellie onmisbaar tijdens de jaarlijkse Kaarsjesavond op 23 december. Bovendien leidde hij met grote regelmaat, gedurende vele momenten in het jaar, talloze groepen geïnteresseerden rond over de stadsbegraafplaats. Hij vroeg daar overigens nimmer enige vergoeding voor terwijl hij, zeer bevlogen, honderduit sprak. 

Jan bracht hoogst persoonlijk de ingedommelde stadsbegraafplaats eigenhandig tot leven. Zijn Ellie hielp hem daar steevast mee.

Vrijdag zal Jan Teunissen zijn laatste ‘wandeling over de stadsbegraafplaats’ maken om in het monumentale graf dat hij adopteerde samen met zijn Ellie eeuwige rust te vinden.

Jan Teunissen werd voor al zijn inzet, kennis, kunde en betrokkenheid niet enkel koninklijk onderscheiden maar in januari ’20 ook publiekelijk in het Glaspaleis, door de burgemeester, tot bijzondere Heerlenaar benoemd. 

Zijn vele aandacht en de diverse gemaakte ‘monumentjes’ voor en onderzoek naar slachtoffers van de oorlog die Jan steevast eigenhandig realiseerde is hierbij nog niet eens benoemd. Zo ook het naslagwerk dat hij recentelijk voltooide en ter inzage in de gedachteniskapel ligt. 

Als rasechte Heerlenaar en met hart en ziel carnavalist verliest onze stad een kundige, kwieke tachtiger. Iemand die zich onverstoorbare inzette om het verleden voor de toekomst te behouden en daarmee een grote steen bijdroeg aan onze stad. 

Beste Jan, we missen je van ganser harte en bedanken je voor al je inzet, steun en steevaste oprechte betrokkenheid. Jij bent en blijft onze lijstduwer…