Letterlijk citaat uit een schriftelijke reactie van de Ondernemingsraad gemeente Heerlen aan de algemeen directeur:

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Uit een schriftelijke reactie gericht aan de algemeen directeur van de gemeente Heerlen van 1 juli jongstleden:

‘De OR geeft al vele jaren aan dat de kaalslag onder medewerkers door continue bezuinigingen leidt tot een, concernbrede, hoge werkdruk (capaciteitsproblematiek) met onder andere als gevolg een zeer hoog ziekteverzuim (grotendeels werkgerelateerd). Naast dat dit zeer vervelende consequenties voor de medewerkers heeft, heeft dit ook gevolgen voor onze dienstverlening.’