Maxim en Rivoli gesloopt: Royal Theater terug op ‘vrije voeten’

Posted by | juni 30, 2015 | Vanuit de fractie

Gisteravond presenteerde de wethouder zijn toekomstplannen voor het Royal Theater. Een jaar na sluiting van de bioscopen Royal, Maxim en Rivoli legt Heerlen een plan voor over hoe het allemaal zou kunnen.

De eind jaren ’80 gebouwde Maxim verdwijnt, de aansluitende Rivoli ook. Rivoli’s voorgevel blijft staan waarmee Heerlen een achterliggend plein wil creëren dat de Royal de vrijheid van weleer terug geeft en tevens beter toegankelijk maakt. Ook wil Heerlen het pleintje breed gaan inzetten en daarmee de mogelijkheden vergroten.

Met horeca, inclusief terras, op de begane grond, 2 zalen voor het Filmhuis op het balkon en een nog ietwat onduidelijke invulling voor de grote zaal wil Heerlen aan de slag. Hart-Leers voegde daaraan toe ook de mogelijkheden van de naastliggende kantoorruimten te bekijken. Huurder daarvan, sociale woningcorporatie Weller, verhuist immers naar het Maankwartier waardoor ook die ruimten (de gehele aanpalende kantorenblok) in totaliteit vrijkomen. Ruimten die deels direct grenzen aan het nieuw te creëren Royalplein. Ook bleek dat de IBA (Internationale Bau Ausstellung) het plan in haar geledingen opgenomen heeft en er positief tegenover staat.

Hart-Leers drukte Heerlen op het hart om snel iets te doen aan de muffe en klamme sfeer die het gebouw treft nu het buiten gebruik is. De wethouder gaf daarop aan deze zaak opgepakt te hebben en er druk mee in de weer te zijn.

Het raadsbesluit uit 2009 gestand doende bleek dat zich een koper voor het gebouw aangediend heeft. Deze beoogd de horeca uit te willen baten. Berekeningen zouden uitwijzen dat de gehele gebouwelijke ingreep circa 1 miljoen aan kosten met zich meebrengt waarover de wethouder liet weten dat de provincie daarvan de helft zou willen bijdragen mits Heerlen voor de andere helft garant staat.

Oktober/November moet vervolgens ‘de kogel door de kerk’ en zal de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel krijgen. Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar wat concreet tot stand gebracht gaat worden, welke partners erbij betrokken zijn en hoe het financiële plaatje uitziet. Hart-Leers onderstreepte reeds meer dan eens dat rijksmonument Royal een goede toekomst verdient…