Meer informatie hoogst noodzakelijk: Heerlense raadsfracties pleiten voor Raadsenquête ‘conditie ambtelijk apparaat’

Vandaag ontving de gehele gemeenteraad het collegebesluit ‘positie gemeentesecretaris/ algemeen directeur’. Dit gebeurde echter pas nadat daar nadrukkelijk om verzocht werd en daarbij gaandeweg duidelijk werd dat alhoewel er ‘geheim’ op stond het stuk toch ‘publiek’ bleek. De fractievoorzitters Marco Peters (CDA Heerlen), Ewout Tijdeman (Fractie Tijdeman) en Roel Leers (Hart-Leers) zien met het ontvangen van dit stuk een basis om, wederom, het instrument raadsenquête ter sprake te brengen en daarvoor voldoende steun binnen de Heerlense politiek te vinden.

De fractievoorzitters Peters, Tijdeman en Leers lichten een en ander als volgt toe:

‘Vorige week informeerden wij tijdens een seniorenconvent naar de precieze hoed en rand van deze opzienbarende kwestie. We voelen ons zeker na het kennisnemen van het collegebesluit, een besluit waarover wij niet actief geïnformeerd werden, ‘met een kluitje in het riet gestuurd’ en vinden dit niet acceptabel.

 We maken ons -nog steeds- en zelfs steeds meer grote zorgen over de conditie van het gemeentelijk apparaat, de aansturing hiervan en over de algehele stand van zaken. Zowel formeel als informeel bereiken ons consequent geluiden die deze zorgen alles behalve verminderen.

 Het stadsbelang en de bestuurbaarheid van Heerlen staat wat ons betreft met stip op nummer een. Zoals wij het nu ervaren kan het niet langer. De onderste steen moet boven komen zodat Heerlen -zo snel mogelijk- met een schone lei en frisse moed op volle kracht vooruit kan. Zowel de nieuw te kiezen burgemeester als nieuw aan te stellen gemeentesecretaris/ algemeen directeur kunnen dan op duidelijke wijze vooruit wetende wat de precieze stand van zaken is.’

20200213 Collegevoorstel positie gemeentesecretaris_2.docx definitief