Mogelijke toekomstplannen Royal Theater bekend en op 6 januari publiekelijk besproken

Posted by | December 29, 2015 | Nieuws, Vanuit de fractie

De mogelijke toekomstige invulling van het sinds augustus vorig jaar leegstaande Royal Theater is bekend. De diverse scenario’s staan op heerlen.nl in het agendagedeelte voor de Heerlense politiek.

Toeval of niet: vanaf 1 januari start het nieuwe vergadersysteem voor de Heerlense gemeenteraad. Een systeem dat meer mogelijkheden biedt om u, de Heerlense burger en alle andere belanghebbenden, de kans te geven volop aan besprekingen deel te nemen. ‘Vooral doen!’, oordeelt Hart-Leers in het belang van -in dit geval- een goede toekomst voor Rijksmonument Filmtheater Royal.

Uit bijgaande stukken blijkt (de complete stukken staan in het publieke agendagedeelte op heerlen.nl) dat: 5 uitgewerkte plannen toegelicht zijn aan een ambtelijke commissie. Een van de plannen is gebaseerd op Volkstheater ‘De Roma’ in Antwerpen-Borgerhout, een ander op Muziektheater De Royal ‘Huis van Heerlen’, een volgende op het Filmhuis (De Spiegel), gevolgd door Royal Max en Lexor 2.0 Rivoli dat zich enkel en alleen op de Rivoli richt. Ook zijn er enkele horeca initiatieven die zich richten op daghoreca, evenementen en het filmhuis.

Een taxatie moet de marktwaarde vastleggen waarbij de WOZ waarde een bandbreedte oplevert waarin de verkoopprijs wordt vastgesteld.

Heerlen wil Rivoli en Maxim slopen, het filmhuis in de Royal vestigen en een intentieovereenkomst aangaan voor verkoop van de Royal aan een horecaondernemer om vervolgens op de plek van bioscopen Rivoli en Maxim een openbare fietsenstalling te realiseren. Burgemeester en wethouders plaatsen het onderbrengen van het filmhuis met stip op 1. Waarbij Heerlen denkt minimaal 1 miljoen nodig te hebben om de Royal geschikt te maken voor de beoogde bestemming en men er op koerst om de overeenkomsten voor de zomer van 2016 af te ronden…

Collegevoorstel_Royal_en_de_te_volgen_koers