‘Nul Tarief’: Hart-Leers pleit voor Groene leges bij duurzame maatregelen

‘Een goed, gezond milieu is harstikke belangrijk. Energie besparen is bovendien goed voor ‘de beurs’. Heerlen biedt mogelijkheden om advies en subsidie te krijgen bij en voor milieubesparende maatregelen. Dat kan u honderden euro’s per jaar opleveren.’

Een tekst met voorgaande strekking is te vinden op Heerlen.nl maar gaat -helaas- niet voor al onze inwoners op. Heerlen kent namelijk 5 beschermde stadsgezichten. Het Eikenderveld, Beersdal, Tempsplein (e.o.) en de Maria Christinawijk (allen sinds 2008) en de Molenberg sinds 2013.

Wanneer iemand in zo’n beschermd stadsgezicht (bijvoorbeeld) zonnepanelen op zijn dak wil leggen moet daar een vergunning voor worden aangevraagd. Een vergunning waarvoor gemeentelijke leges verschuldigd zijn. Los van de aanschaf van de zonnepanelen staan deze stadsgenoten dan direct zo’n 500 euro ‘in de min’. Terwijl de rest van de inwoners van Heerlen die extra kosten niet heeft. Wij vinden dat alle inwoners van Heerlen in deze gelijke kansen (in dit geval geen legeskosten) moeten hebben om hun woning te verduurzamen.

Hart-Leers vraagt burgemeester en wethouders vandaar om bijbehorende leges op een -nul tarief- te plaatsen. Kosteloos dus.

Wist u dat, bijvoorbeeld, de gemeente Enschede (al sinds 2016) geen leges vraagt wanneer het om duurzame maatregelen gaat?  => https://vng.nl/artikelen/groene-leges-maken-enschede-duurzamer
Ook de gemeente Arnhem vraagt, sinds begin van dit jaar, geen leges meer voor duurzame maatregelen. https://www.arnhem.nl/Inwoners/bouwen_en_verbouwen/omgevingsvergunning/Groene_leges_bij_duurzame_maatregelen

Slechts enkele voorbeelden van gemeenten die hiermee al goede ervaringen hebben opgedaan. 

Hart-Leers heeft dit onderwerp al meerdere keren, op diverse momenten en plekken, aan de orde gesteld. De betreffende ambtenaar, die bij diverse gesprekken aanwezig was, gaf aan dat het, in deze, zeker niet om grote bedragen gaat. ‘Het geld’ zou het probleem dus zeker niet moeten zijn.

Aan de hand van het voorgaande stellen wij vandaar een aantal vragen aan burgemeester en wethouders:

  1. Bent u het met ons eens dat Heerlenaren gestimuleerd moeten worden om duurzamer te (ver)bouwen?
  2. Bent u het met ons eens dat zeker in het kader van het stimuleren van onze inwoners om te verduurzamen het onwenselijk is dat daarin niet iedereen gelijk wordt behandeld? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met ons eens dat de leges voor het plaatsen van zonnepanelen (en andere aanpassingen om te verduurzamen) voor een iedere stadsgenoot moeten vervallen zodat iedere inwoner van Heerlen dezelfde ‘startpositie’ heeft om zijn/haar huis te verduurzamen? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoeveel huiseigenaren/bewoners van een beschermd Heerlens stadsgezicht hebben de afgelopen jaren een vergunning aangevraagd voor het verduurzamen, zegge het plaatsen van zonnepanelen, van hun woning?
  5. Hoeveel legesinkomsten heeft de gemeente Heerlen daarvoor ontvangen? Gemeentelijke inkomsten vanwege vergunningaanvragen. Zowel voor geweigerde als toegekende vergunningen.
  6. Deelt u onze mening dat wanneer de gemeentelijke legeskosten in de beschermende stadsgezichten vervallen inwoners aldaar -met terugwerkende kracht- (zowel voor toegekende als afgewezen vergunningen) de betaalde gemeentelijke legeskosten terug moeten krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer gaat u dit in praktijk brengen?