Atelier Stadsrevisie (Asta) Heerlen: bouwvergunningen projecten Tostibar en Koffiebar Aroma worden -pas deze week- verleend

Zojuist ontving Hart-Leers het volgende:  ‘Vraag: Hoe en wanneer werden de benodigde/ontbrekende (bouw)vergunningen verstrekt aangaande de beide door A(telier)sta(dsrevisie) gerealiseerde projecten ‘Tostibar’ en ‘Koffiebar Aroma’ gelegen aan de Saroleastraat? Antwoord: De omgevingsvergunning voor beide projecten wordt deze week verleend.’ Nadat Hart-Leers begin november vorig jaar informeerde naar benodigde (bouw)vergunningen en instemming van de gemeentelijke welstandscommissie (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit …
Ga door met het lezen van Atelier Stadsrevisie (Asta) Heerlen: bouwvergunningen projecten Tostibar en Koffiebar Aroma worden -pas deze week- verleend

‘Nul Tarief’: Hart-Leers pleit voor Groene leges bij duurzame maatregelen

‘Een goed, gezond milieu is harstikke belangrijk. Energie besparen is bovendien goed voor ‘de beurs’. Heerlen biedt mogelijkheden om advies en subsidie te krijgen bij en voor milieubesparende maatregelen. Dat kan u honderden euro’s per jaar opleveren.’ Een tekst met voorgaande strekking is te vinden op Heerlen.nl maar gaat -helaas- niet voor al onze inwoners op. Heerlen kent namelijk …
Ga door met het lezen van ‘Nul Tarief’: Hart-Leers pleit voor Groene leges bij duurzame maatregelen