Atelier Stadsrevisie (Asta) Heerlen: bouwvergunningen projecten Tostibar en Koffiebar Aroma worden -pas deze week- verleend

Zojuist ontving Hart-Leers het volgende: 

Vraag: Hoe en wanneer werden de benodigde/ontbrekende (bouw)vergunningen verstrekt aangaande de beide door A(telier)sta(dsrevisie) gerealiseerde projecten ‘Tostibar’ en ‘Koffiebar Aroma’ gelegen aan de Saroleastraat? Antwoord: De omgevingsvergunning voor beide projecten wordt deze week verleend.’

Nadat Hart-Leers begin november vorig jaar informeerde naar benodigde (bouw)vergunningen en instemming van de gemeentelijke welstandscommissie (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen) liet de wethouder weten dat er zowel geen bouwvergunningen noch toestemming van de welstand (CRKH) waren. Via een legalisatieprocedure zou een en ander snel opgelost worden. Nadat we vervolgens niets meer vernamen informeerden we onlangs nogmaals naar de stand van zaken en bleek voorgaande het antwoord.

Met gemeentelijke subsidie (en een gemeentelijke opdracht) werken zonder benodigde vergunningen roept vragen op. Daar waar anderen wellicht ook zoiets wel willen -maar niet mogen- (en daarbij soms zeer lange tijd op gemeentelijke vergunningen -en toestemming van de welstand- wachten) lijkt Asta (Atelier Stadsrevisie) hiervan vrijgesteld. 

Geen tik op de vingers wegens werken zonder vergunningen maar een legalisatie procedure met -pas vele maanden nadat dit openbaar werd- zicht op een (bouw)vergunning.

Hart-Leers: ‘We vragen ons af of bij de onlangs aangevangen werkzaamheden op de Oranje Nassau straat wel sprake is van verleende vergunningen en instemming van de welstand. Zo nee, dan is dat zeker -wederom- opzienbarend. Te meer daar men met (niet geheel onomstreden) gemeentelijke subsidie in opdracht van de gemeente Heerlen op een dergelijke manier te werk gaat. Over hoe de welstand oordeelt benieuwd ons overigens ook’

Menigeen in onze stad zou vast wel ook via een soortgelijke ‘carte blanche’ willen werken daarbij gesteund met een behoorlijke subsidie. Helaas voor hen gaat die vlieger normaliter niet op. Een opzienbarende gang van zaken. Toch? Sommige stadsgenoten hebben kennelijk een streepje voor op anderen…