Onderzoek naar gemeentelijke gunning -74.000 Euro- aan ‘bedrijf van buurman wethouder’

In September besprak de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) het agendapunt -Samen maken we de stad! Schoonheid, Levendigheid en Bekendheid-. Hart-Leers informeerde er toen, onder andere, naar of er een aanbesteding plaatsgevonden had en hoe deze verliep. Pas de week nadien, na zessen op de avond voor de raadsvergadering waar het besluit viel, ontvingen we het volgende antwoord op onze vraag:

De commissie ontvangt de gang van zaken m.b.t. de aanbesteding van de betrokken bureaus. Antwoord De vraag (strategie bepalen voor centrum) is specifiek aan bureau X gesteld, aangezien ze eerder in het verleden zijn gevraagd mee te denken over het centrum. De gunning is verlopen conform inkoop en aanbestedingsregels.’

Toen, tijdens de raadsvergadering, geïnformeerd werd naar of het juist is dat ‘het bedrijf van de buurman van de wethouder’ die (onderhandse) gunning kreeg bleef het stil. Waarna het, pas na veel moeite, gaandeweg duidelijk werd dat het om een gemeentelijke opdracht, een (onderhandse) gunning, van (in totaliteit) 74.000 Euro gaat.

Of het te ja of te nee om ‘het bedrijf van de buurman van de wethouder’ ging/gaat?! Die vraag werd niet beantwoord. Met ‘spelen op de bal en niet op de man’ werd een en ander -toen- snel afgekapt.

Nadien, in het vervolg van diezelfde week, informeerden enkele raadsleden er naar of dit wel ‘zomaar’ kan (en mag) en men dus het antwoord op die, mogelijk ietwat pijnlijke, vraag schuldig blijven mag. Daarop volgde, op zeer korte termijn, een overleg -alwaar bevestiging volgde- dat het inderdaad om ‘het bedrijf van de buurman van de wethouder’ gaat. Waarna burgemeester en wethouders tijdens hun collegevergadering van vorige week dinsdag besloten: ‘om het netjes uit te zoeken en met antwoorden te komen’…