Onderzoek: raadsleden oppositie handelden correct

Meer dan eens werden oppositieleden van de Heerlense gemeenteraad door leden van de coalitie verdacht gemaakt. Onlangs leidde dit tot een verzoek van de fractievoorzitter van de lokale VVD. Een verzoek tot het doen van onderzoek. Zojuist werden bijgaande resultaten openbaar.

Roel Leers: ‘In het belang van de stad handelen en je controlerende taak zo goed mogelijk vervullen wordt door sommige Heerlense politici kennelijk niet op prijs gesteld. Het spoorslags openbaar maken van mailverkeer om oppositie raadsleden kennelijk publiekelijk te kijk te zetten gaat met het grootste gemak. Terwijl het beantwoorden van mijn vraag om het gehele mailverkeer -inclusief alle afzenders en geadresseerden- te publiceren tergend langzaam verliep en uiteindelijk tot helemaal niets leidde. In het belang van het welzijn van onze stad mag menigeen best eens wat vaker verder kijken dan zijn of haar neus lang is. Ook dat hoort bij de taak van een gekozen volksvertegenwoordiger.’

Toets handelen raadsleden Leers en Petermann aan gedragscode raad definitief