Ook winkelcentrum ’t Loon -‘in de uitverkoop’- van de hand gedaan

Winkelcentrum ’t Loon werd onlangs voor zo’n 10 miljoen verkocht melden diverse media. Alhoewel (kennelijk) nog vertrouwelijk, naar het blijkt, gonst het al enige tijd van dergelijke geruchten.

Jaren geleden was er nog sprake van dat ‘de overheid’ het winkelcentrum voor een gigantisch bedrag zou willen kopen. Kennelijk betaalde ook de huidige eigenaar er nog fors meer voor dan waarvoor het binnenkort ‘over de toonbank’ gaat.

’t Loon sluit aan in een rij van steeds weer goedkoper verkochte Heerlense winkelcentra: Corio Center ging ondertussen enkle malen achtereen, alsmaar goedkoper, van de hand en het voormalige winkelcentrum De Plu bracht uiteindelijk enige miljoenen op terwijl de voorgaande eigenaar er nog zo’n 20 miljoen in had zitten. 

De waarde van winkelcentra in Heerlen lijkt zich in de afgelopen jaren in een lijnrechte lijn naar beneden te hebben ontwikkeld. Met zo’n 30 procent winkelleegstand en een gemis van zo’n 50 procent van het winkelend publiek gedurende de afgelopen jaren lijkt hiervoor (mede) een verklaring gevonden. Het rondwarende virus -en de gevolgen hiervan- doet dit, natuurlijk, ook alles behalve ‘goed’…