Over Kerkraderweg 76, het (voormalige) Beddenhuis, (slooppanden?) Spoorsingel en de monumenten aan de Honigmannstraat

Tijdens de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) die gisteravond plaatsvond werd, onder andere gesproken, over: 

  • Het mogelijk verbouwen van het leegstaande kantoorpand aan de Kerkraderweg 76 naar 19 appartementen; 
  • kwamen de onlangs opgestarte werkzaamheden in het voormalige beddenhuis aan de Rector Driessenweg aan de orde; 
  • werd de stand van zaken renovatie ‘slooppanden’ Spoorsingel (kort) besproken; 
  • ook de vraag wanneer de renovatie van de monumenten aan de Honigmannstraat start passeerde de revue. 

Bij deze een kort verslag van hetgeen waarnaar Hart-Leers, bij het college, naar informeerde:

Kerkraderweg 76 blijkt, nog steeds, de bestemming ‘Kantoren’ te hebben waardoor het niet mogelijk is om er ‘zomaar’ 19 appartementen te kunnen realiseren. Er 19 appartementen maken zou bovendien betekenen dat het gebouw van kelder tot verdiepingen -volledig- in beslag genomen zou worden door woningen. Zonder buitenruime, bijvoorbeeld een balkon, is dat wel erg hutje mutje op elkaar wonen. 

Terwijl de buurt, verenigd in Bewonersplatform 76, duidelijk aangaf zeker niet op overlast te zitten wachten lijkt er 19 appartementen realiseren ‘de kat op het spek’ binden. Zeker omdat de, ondertussen al jaren lange, huisvesting van verslaafden in het nabij Leger des Heils ‘Domus’ al vaak genoeg ‘uitdagingen’ oplevert. Zaken die van negatieve invloed op de woonomgeving zijn. 

Alhoewel het communiceren met omwonenden zeer zeker beter moet lijkt er nu schot in te zitten: Heerlen neemt het voortouw voor overleg tussen gemeente, pandeigenaar en naaste buurt. ‘De buurt’ staat overigens positief tegenover het feit dat men van de bestemming ‘Kantoren’ ‘Wonen’ maken wil maar wijst daarbij nadrukkelijk op diverse zaken waaraan een en ander dan wel zal moeten voldoen. Sowieso geen overlast en… nette bewoners. 

Bovendien vraagt Hart-Leers zich af of het niet veel beter is om er minder appartementen te realiseren. Minder in aantal met meer ruime bevordert het leefgenot en daarmee meteen ook positief de impact die het beoogde nieuwe wooncomplex op de omgeving heeft. 

Wellicht moeten het in plaats van jongeren- juist ouderenwoningen worden waarmee ouderen hun huis kunnen ‘verruilen’ voor een passend appartement in/nabij de buurt waarin zij al wonen en er daarmee, op een andere manier, ruimte vrij komt voor jonge starters op de woningmarkt.

Aan de Rector Driessenweg ligt het voormalige beddenhuis van het oude ziekenhuis. Al hele lange tijd wordt gesproken om er een grootschalige studentencampus op te starten. Alhoewel vele plannen kwam er nog niks van en zijn we ondertussen jaren verder. 

Nu er zeer onlangs (sloop)werkzaamheden van start gingen (en het er op lijkt dat de grote flat leeggemaakt wordt) was dit voor Hart-Leers een reden om naar de actuele stand van zaken te informeren. De wethouder liet daarop weten dat het realiseren van studentenwoningen gestart is. Over het precieze hoe en wat vernemen we hopelijk snel meer.

Alhoewel een meerderheid van politiek Heerlen de (sloop?)panden aan de Spoorsingel liefst snel slopen wil -en daarvoor 1,9 miljoen wil vrijspelen- zijn anderen bereid geintresseerden met een  alternatief plan te laten komen. Renoveren en daarmee ook als tijdsmonument behouden. 

Nu er -nog steeds- serieuze partijen kijken naar renovatie in plaats van sloop informeerde Hart-Leers wederom naar de stand van zaken. Alhoewel er wel enige reactie van de wethouder kwam klonk een en ander niet erg enthousiast. Dat terwijl als je de panden behouden kan deze redelijk snel voor nieuwe woonruimte kunnen zorgen, je daarmee en een tijdmonument behoud waarmee op redelijk korte termijn niet alleen investeringen in plaats van torenhoge (sloop)kosten gemaakt worden maar ook zichtbare vooruitgang geboekt wordt. 

Natuurlijk zijn wij nog steeds zeer benieuwd naar de actueele plannen van mogelijke investeerders/renoveerders en hoe Heerlen hiermee omgaat. Liever investeren in renovatie dan 1,9 miljoen kwijt aan sloop. 

Over de reeks beeldbepalende panden aan de Honigmannstraat is al veel gezegd en geschreven. Daar wij vernamen dat men er graag heel snel aan de slag wil verbaast ons het signaal dat het wachten lijkt op gemeentelijke vergunningen. 

Waarom zou het opknappen van de buitenkant, het dak en verwijderen van asbest extra lang moeten duren? De wethouder liet hierop weten dat benodigde vergunningen snel worden afgegeven. Gelukkig! Ook deze rij leuke, oude panden mag wat ons betreft snel weer schitteren als vanouds.