Pension Mijnzicht Heerlerheide verplaatst naar Studentenflat Heerlen centrum

Onlangs informeerde Hart-Leers of en zo ja, per wanneer Pension Mijnzicht (Ganzeweide, Heerlerheide) verhuist naar het stadscentrum.

Zo juist volgende bijgaand antwoord:

In pension Mijnzicht (voorheen geëxploiteerd door Koraal, nu door LEVANTO) worden momenteel 22 dakloze jongeren opgevangen. Geconstateerd is dat ook deze groepsgewijze opvang niet langer voldoet. De doorstroom stagneert en de terugval is groot. Koraalgroep en LEVANTO hebben daarop een alternatief ontwikkeld, dat door LEVANTO uitgewerkt en geïmplementeerd wordt. In de nieuwe opzet wordt gewerkt met een gefaseerde aanpak met de focus op training van zelfstandigheid en een snelle doorstroom naar reguliere huisvesting met ambulante begeleiding. Wel is er 24 uur per dag toezicht en begeleiding aanwezig. De jongeren krijgen al vanaf het begin de beschikking over een eigen appartement met eigen sanitair en kookgelegenheid. Deze vorm van wonen met begeleiding kan vorm gegeven worden in de studentenflat in de Putgraaf. Nog voor de zomer zal de verhuizing naar de Putgraaf gerealiseerd worden.’

Toevoeging:

De verhuizing heeft inmiddels plaatsgevonden. Pension Mijnzicht is gesloten. Op de Putgraaf is plek voor 17 jongeren, die ieder hun eigen appartement hebben en daar wonen met begeleiding. Vijf voormalige Mijnzicht jongeren zijn uitgestroomd. Jongeren kunnen vanaf heden dus terecht op de Putgraaf, of in de algemene crisisopvang van LEVANTO, Heugderlicht in Landgraaf.’

Hart-Leers: ‘Nu Heerlen de Dag- en Nachtopvang in het voormalige broederklooster op de Gasthuisstraat plant en Pension Mijnzicht ondertussen (met stille trom?) verhuisde richting studentenflat aan de Putgraaf vragen wij ons hardop af of dit niet een dermate grote druk op de omgeving veroorzaakt dat problemen zeker niet uit te sluiten zijn. Waarom twee (zeer) moeilijke groepen willens en wetens dermate dicht bij elkaar plaatsen waarbij slechts een klein gedeelte Aambos een scheiding tussen beide vormt. Beide op nagenoeg een locatie concentreren lijkt vragen om grote problemen. Wij zullen het college hierover aan de tand voelen en zijn bovendien erg benieuwd hoe omwonenden -en ook ‘de Heerlense politiek’- hierop reageren…’