Plotseling vertrokken wethouder Ouderenbeleid, Stadsontwikkeling en Cultuur maakt gebruik van wachtgeldregeling

Posted by | maart 27, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Zojuist ontving Hart-Leers bijgaand bericht. Nadere informatie naar aanleiding van door Hart-Leers, begin februari reeds, gestelde vragen waarop het antwoord toen, helaas, alles behalve concreet was. Het gemeentelijk bericht in deze luidt als volgt:

Bijgaand antwoord is het vervolg op het reeds gegeven antwoord inzake wachtgeld van dhr. B. Braeken.

“De uitkering bedraagt € 7.056,46 bruto per maand incl. eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. Dit maandbedrag is gebaseerd op een uitkeringspercentage van 80% v.d. voltijds genoten wedde. De uitkering is met terugwerkende kracht naar 1 februari toegekend en eindigt op 31 maart 2021. Gedurende het eerste jaar blijft het uitkeringspercentage 80%, daarna wordt dit verlaagd tot 70%.”