‘Projecten stadscentrum’: B&W Heerlen vraagt instemming gemeenteraad voor investeringskrediet van 21.222.000 Euro

Uit bijgaand stuk, een stuk dat wij opvroegen nadat we het collegebesluit erover lazen, blijkt dat burgemeester en wethouders van plan zijn om de gemeenteraad te vragen in te stemmen met een investeringskrediet van 21.222.000 Euro voor projecten in het stadscentrum. Een gigantisch bedrag. Zeker omdat de financiële situatie van Heerlen, diplomatiek uitgedrukt, ‘uiterst broos’ is.

De gemeente Heerlen meldt dat de enkele jaren geleden geschetste benodigde bedragen voor de diverse binnenstad projecten ‘niet toereikend’ blijken en er aldus -behoorlijk wat- extra geld nodig is. Burgemeester en wethouders noemen daarvoor in diens stuk (bijlage) velerlei redenen.

Hart-Leers: ‘Zoals in Heerlen ondertussen al jarenlang gebruikelijk vind besluitvorming nagenoeg een week na bespreking in de raadscommissie plaats. Hupsakee: in een vloek en een zucht -met het mes op de keel en met de rug tegen de muur- liefst zonder weerwoord. Lekker snel er doorheen jassen. Dat hier zeker en vast weer (grote) problemen van komen staat als een paal boven water. Duur, duurder, het aller duurst. Verantwoord met gemeenschapsgeld omspringen speelt kennelijk wederom geen rol. Projecten binnen de begroting houden -en afronden- al helemaal niet. Leve de lol, geld moet rollen luidt klaarblijkelijk de joviale sfeer binnen het stadsbestuur. Zij ‘de lol’, u de rekening…’

20200814 Raadsvoorstel Investeringskredieten Centrum Concept_4.docx