Raadscommissie ‘vergeet’ afspraak

Posted by | januari 22, 2010 | Nieuws

Vergeten Tijdens de raadscommissie vergadering PAF van dinsdagavond jl. ging Hart-Leers de discussie aan over de kwestie Jansen de Jong. Dit deed zij via de raadsinformatiebrief die Burgemeesters en Wethouders erover geschreven hadden. In het belang van dit stuk, de commotie eromheen en het voorkomen van degelijke kwesties in de toekomst pleitte raadslid Roel Leers namens Hart-Leers ervoor dit agendapunt op te voeren op de raadsagenda. De voorzitter van de commissie PAF verzette zich hier echter zeer uitgesproken tegen en liet dit pertinent niet toe. Hart-Leers maakte daarop krachtig bezwaar en liet het daar vervolgens niet bij zitten.

Amper 2 dagen later werd de concept agenda van de raadsvergadering van 2 februari a.s. besproken en… warempel het punt staat alsnog op de agenda! Wat blijkt? De zo goed als gehele (!) raadscommissie was een afspraak, gemaakt door de gemeenteraad, ‘vergeten’. Een afspraak die benadrukt dat deze hele kwestie nog in deze raadsperiode in een openbare raadsdiscussie aan de orde komen moet.

‘Na de raadscommissievergadering PAF was ik verbijsterd en ontdaan over de gang van zaken, kennelijk was ik de enige die zich op dat moment de gemaakte afspraak nog herinnerde’, zegt raadslid Roel Leers. ‘Gelukkig is alles toch nog goed gekomen en kan niemand er nu meer omheen. Immers: een openbare raadsdiscussie over deze ingrijpende kwestie is meer dan terecht’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.