Raadslid doet WOB verzoek vanwege uitblijven informatie over vertragingskosten Maankwartier

Vorige week woensdag liet Hart-Leers de gemeente Heerlen bijgaand bericht toekomen:

 ‘Beste gemeente Heerlen,

 daar de wethouder de stukken onderliggend aan de ‘memo’s en inventarisatie Maankwartier’ niet inzichtelijk maakt en zelfs na herhaaldelijk verzoek hiertoe, om wat voor reden(en) dan ook, niet overgaat tot het nakomen van zijn informatieplicht jegens de gemeenteraad bij deze een officieel verzoek op basis van de wet openbaarheid van bestuur (WOB).

 Alhoewel de waarnemend burgemeester nog niet eens zo gek lang geleden uitte het allerminst normaal te vinden dat een raadslid gemeentelijke informatie van diens eigen stad via een WOB-procedure moet zien te verkrijgen is dit bij deze helaas -wederom- het geval.

  • Gemeente Heerlen maak op zo kort mogelijke termijn alle onderliggende stukken inzichtelijk op basis waarvan u de beide memo’s en de inventarisatie Maankwartier op- en vaststelde. Zijnde alle stukken onderliggend aan hetgeen zoals dat op woensdag 27 mei jongstleden in de raadsvergadering aangaande agendapunt -bekrachtiging geheimhouding documentatie verrekening kosten Maankwartier- besproken werd.

Met hartelijke groeten,’

Hierop volgde gisteren een mail van de gemeente Heerlen met de strekking dat men denkt meer tijd nodig te hebben dan de standaardtermijn van 4 weken en besloten is de termijn tot 8 weken te verdagen.

Hart-Leers: ‘Het is natuurlijk hartstikke belachelijk dat je als raadslid over moet gaan tot het doen van een verzoek op basis van de wet openbaarheid van bestuur. De stad heeft gewoonweg een informatieplicht aan de raad. Anders valt er immers niets te controleren. Als je een stuk opstelt waarvan de raad onderliggende stukken niet mag/kan inzien luidt de vraag of en zo ja ‘een samenvatting van iets onbekends’ compleet is… of niet. Wij willen kunnen zien waarop de stukken gebaseerd zijn. Keer op keer weer wordt ons dat onmogelijk gemaakt. Controleren en je taak als gekozen volksvertegenwoordiger uitvoeren is dan onmogelijk. Helaas is het niet de eerste keer dat wij een WOB verzoek indienen en hierdoor vervolgens wel de informatie krijgen waarom wij vragen. Kennelijk is dit in Heerlen een normale gang van zaken terwijl het feitelijk natuurlijk abnormaal is’