Reden plotse vertrek wethouder Ouderenbeleid, Stadsontwikkeling en Cultuur -5 weken na dato- nog steeds niet duidelijk

Posted by | maart 08, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Ongeveer een half uur na afloop van de raadsvergadering van 31 januari jongstleden liet de wethouder Ouderenbeleid, Stadsontwikkeling en Cultuur de gemeenteraad -per e-mail- weten zijn functie per direct neergelegd te hebben. Zijn collega wethouders wisten dat op dat moment al bleek uit latere berichtgeving. Dat terwijl de raadsvoorzitter, nadat Hart-Leers naar het ontbreken van de wethouder informeerde, meldde dat hij ‘ziek gemeld’ was.

Toen Hart-Leers op een later moment informeerde of de voormalig wethouder van een wachtgeldregeling gebruik maakt -en vandaar tot maximaal 3 jaar en 2 maanden (beginnende met zo’n 7500 euro per maand) betalingen ontvangt- bleef het stil. Uiteindelijk luidde het vanuit het gemeentehuis dat men er nog niets over melden kon en er zodra iets te melden viel nadere informatie volgen zou. Ook daarop blijft het, tot op heden, muisstil.

Nu een blijvende, uiterst hardnekkige, ‘geruchtenmachine’ sinds het plotse vertrek van de wethouder als een lopend vuurtje vele scenario’s door de stad laat gaan -en Hart-Leers inmiddels met ‘tig’ varianten daarvan geconfronteerd  werd en wordt- (verhalen die gaande wege, qua strekking, van kwaad tot erger worden) was en is voor Hart-Leers de maat vol.

Begin vorige week ondernam onze fractievoorzitter in deze actie.

Na goed overleg met de Griffie (die de gemeenteraad in raad en daad ondersteund) werd, vorige week maandag, om een gesprek met de waarnemend burgemeester gevraagd. De waarnemend burgemeester ontving onze fractievoorzitter nog diezelfde middag, nog geen 2 uur na het verzoek voor een gesprek, op zijn kantoor. Voordien kort en bondig geduid waarom het ging trachtte de burgemeester prompt, meer dan eens, contact op te nemen en deed dat ook nagenoeg direct nadat het gesprek plaatsgevonden had.

Roel Leers: ‘Na de aanhoudende stroom van onverkwikkelijke verhalen over de kennelijke reden(en) waarom de wethouder zo halsoverkop vertrok is wat mij betreft de maat vol en heb ik wat mij al enige tijd behoorlijk zwaar op de lever ligt uitgesproken richting waarnemend burgemeester. Ik heb mijn hart gelucht en daarbij aangegeven dat ik dit niet langer met mij mee dragen wil. Het is sindsdien aan de waarnemend burgemeester en diens wethouders om er mee te doen wat hen goeddunkt. Ik heb van al deze verhalen, verhalen die gaandeweg van kwaad tot erger lijken te worden, meer dan genoeg gehad. Zowel van de waarnemend burgemeester of van diens collega’s heb ik sindsdien -in deze- niets vernomen.’

Ook van de plots vertrokken wethouder Ouderenbeleid, Cultuur en Stadsontwikkeling is sinds zijn vertrek niets meer vernomen nog heeft kennelijk enig contact met hem plaatsgevonden. Op sociale media gingen zijn ‘accounts’ nagenoeg direct ‘offline’. Ook maar enige duidelijkheid zijnerzijds ontbreekt -tot op heden- in het geheel.

Om de onverkwikkelijke aanhoudende geruchtenstroom -die van kwaad tot erger wordt- feitelijk te kunnen duiden als of ‘regelrechte flauwekul’ of -in het ergste geval- ‘de waarheid’ is het zaak dat de plots vertrokken wethouder -en/of zijn voormalige collega’s- zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen en open kaart spelen.

Wat is daadwerkelijk aan de hand waardoor de wethouder zich plotsklaps genoodzaakt zag om -van het ene op het andere moment- volledig van de radar te verdwijnen en zijn functie neer te leggen?