Royal terug bij af: college vraagt om ‘agendapunt Royal’ van de agenda te halen

Posted by | January 13, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Via bijgaand bericht, afkomstig van de vakwethouder, werd politiek Heerlen zojuist geïnformeerd:

‘Bij deze wil ik u het verzoek doen om namens het college voor te stellen om het voorstel Royal voor de commissievergadering van ES vanavond van de agenda te halen. Natuurlijk is het aan de commissie om daar vanavond over te spreken/stemmen.

De motivatie is dat ook de andere commerciële partij waarmee we in het traject zaten om een intentieovereenkomst te sluiten zich heeft teruggetrokken. Daarmee valt de basis onder het voorstel weg. Het college wil zich opnieuw beraden over de invulling van de Royal. Daarbij willen wij overigens wel gebruikmaken van het vele werk dat al verricht is en de opbrengst van de constructieve discussie in de RIA van afgelopen woensdag.’