Royal Theater: Heerlen ziet bod van 500.000 euro niet zitten

Posted by | March 26, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Donderdag jongstleden vernam het Volkstheater, dat reeds geruime tijd ver uitgewerkte toekomstplannen voor het Royal Theater heeft, dat Heerlen het door hen uitgebrachte bod van 500.000 euro op het Royal complex niet ziet zitten. Een bij het, sinds 2009 gemeentelijk eigendom, Royal betrokken ambtenaar liet dit de initiatiefnemers van het Volkstheater weten vernam Hart-Leers.

Ambtelijk laat men daarbij weten dat een nieuwe procedure gestart is waarbij een gemeentelijke commissie, bestaande uit ambtenaren, alle plannen voor het Royal Theater inventariseert en beoordeelt. Voor dat traject blijkt de commissie ‘enkele maanden’ nodig te hebben werd medegedeeld.

Het Volkstheater trekt daarmee de conclusie dat het allemaal nog behoorlijk lang op zich zal laten wachten en niet uitgesloten moet worden dat besluitvorming over de zomervakantie heen getild wordt. De ambtenaar die het nieuws aan het Volkstheater mededeelde voegde eraan toe ‘dat verkoop momenteel niet meer aan de orde is’. Dat laatste strookt niet met het genomen raadsbesluit Royal uit 2009.

Het Volkstheater dat haar bod graag aan politiek Heerlen toelicht kreeg daarvoor recentelijk ‘nul op het rekest’. Ook nu blijkt weer dat de Royal ook bij een raadsinformatieavond begin april niet op de agenda verschijnt.

Hart-Leers: ‘De Royal staat inmiddels vanaf augustus 2014 leeg. Het lijkt er inmiddels sterk op dat de termijn van 2 jaar leegstand gehaald wordt zonder duidelijkheid over een toekomstige invulling van dit markante Rijksmonument. Ondertussen gaat de Royal er ook als gebouw alles behalve op vooruit en levert het leegstaande Filmtheater de stad een maandelijks kostenplaatje van circa 20.000 euro op.’