Spoorsingel: kostbare sloopplannen en verzakte zijgevel

Bij de sloop van het voormalige sporthotel aan de Spoorsingel blijkt ‘iets misgegaan’. De zijgevel van de naastliggende verpakkingswinkel is verzakt zo blijkt. 

Nadat Hart-Leers hiernaar informeerde bleek een en ander ondertussen en verzekeringskwestie tussen Heerlen en het verpakkingsbedrijf. Over het verdere ‘hoe en wat’ volgt nadere informatie zei de wethouder ons toe.

Bij een bezoek ter plekke aan de resterende gemeentelijke eigendommen aan de Spoorsingel, de verloederde slooppanden zoals menigeen deze omschrijft, bleek overigens het volgende: klaarblijkelijk ligt er een eerste recht van Wonen Limburg op ‘t gebied en heeft SchoonGMS er een gebruiksovereenkomst en/of huurcontract.

Dat de pandenreeks aan de Spoorsingel kennelijk enkel nog rijp voor sloop is blijkt uit het feit dat kennelijk reeds in kaart gebracht is wat de mogelijke sloopkosten zijn. Naar verluidt blijkt dit een bedrag van (ruim) boven een 1 miljoen en hebben de reeks panden daarbovenop nog een nagenoeg dezelfde boekwaarde. Als er dan gesloopt is, waarbij de gemeentelijke pandenreeks afgeboekt is tot nul, luidt de vraag welk (grond)waarde er vervolgens over blijft.

Saillant detail (b)lijkt dat momenteel nog niet duidelijk lijkt waarmee/hoe de sloopkosten gefinancierd moeten worden. Sloopbudget lijkt in het geheel niet beschikbaar en hoe men de waarde van de panden afboekt -tot nul- (en welke gevolgen ook dat met zich meebrengt) zorgt tevens voor de nodige hoofdbrekens.  

Hart-Leers: ‘Een zoveelste debacle -dat flink wat gemeenschapsgeld zal opslokken- lijkt aanstaande. Gek he? Als de gemeente Heerlen iets met onroerend goed doet moet er vervolgens nagenoeg altijd een hele sloot geld bij (en leidt het telkens tot verlies) terwijl -als menig ander hetzelfde doet- deze er veelal een boterham aan over weet te houden…’