Sportwethouder Kerkrade: ‘Heerlenaren op subsidietoerisme naar onze stad’

De ‘zwembaddroom’ van de Heerlense sportwethouder is ook zijn collega in buurgemeente Kerkrade niet ontgaan. De reeds aanwezige zwembaden in de regio Parkstad blijken verre van optimaal benut en daarbij lijkt juist samenwerking in plaatst van afzonderlijk aanpakken een juiste insteek. Het interview dat deze week in de Trompetter / De Zuid-Limburger (in de special over D’r Pool) staat spreekt boekdelen. Dit artikel is ook te lezen via:  www.aencmedia.nl

Behalve dat geld voor een nieuw Heerlens zwembad ontbreekt moeten de Parkstad gemeenten natuurlijk niet in eigen ‘koninkrijkjes’ maar liefst regiobreed denken: een of een paar goede zwembaden voor de regio. Zwembaden die met een betere bezetting minder kosten en daardoor kunnen blijven bestaan.

Natuurlijk heeft de sportwethouder van Kerkrade het bij het juiste end dat Heerlenaren die in Kerkrade zwemmen dat mede vanwege Kerkraadse subsidie kunnen doen. Indien de zwemgrage Heerlenaren echter niet komen ontvangt Kerkrade natuurlijk ook geen les- en entreegelden en daalt de bezetting van het zwembad waarmee de kosten voor Kerkrade  toenemen. Met het toverwoord samenwerken slaat Kerkrade de spijker op z’n kop.

Hart-Leers: ‘Ons lijkt het zondermeer goed dat er een gezamenlijk (Parkstad breed) zwembadbeleid komt. Zeker nu blijkt dat D’r Pool aangepakt moet worden en ook wat het Landgraafse zwembad In de Bende betreft het een en ander gaande is. Het is beter om samen te werken dan in Heerlen te dromen of vanuit Kerkrade terechte verwijten te uiten. Hoog tijd dat alle zwemvoorzieningen in beeld gebracht worden en daarbij ook zwemwater zoals bij van der Valk en revalidatiecentra beschikbaar meegenomen wordt. Wij onderstrepen het krachtige signaal uit Kerkrade om Parkstad breed met vereende krachten aan de slag te gaan.’