Stand van zaken Filmtheater Royal

Posted by | January 09, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Als onderdeel van een memo, die vanmiddag verscheen, meldt de gemeente Heerlen de voortgang van het -sinds augustus 2014 leegstaande- Filmtheater Royal.

Conform het eerder afgesproken stappenplan is de gemeente de eerste optie (Een volwaardige filmvoorzienig bestaande uit een combinatie van een filmhuis, een commerciële bioscoop en horeca) verder gaan verkennen. In dat kader zijn er gesprekken gestart met partijen die dit concept geheel of gedeeltelijk zouden kunnen invullen. Deze gesprekken zijn positief verlopen en partijen zien voldoende kansen om dit nader te onderzoeken. Er zal een document worden opgesteld om de haalbaarheid vast te stellen, de plannen verder uit te werken en gesprekken met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te starten.’

Kortom: er is -nog steeds- niets concreets bekend over de toekomst van dit Rijksmonument in gemeentelijk eigendom…