Stel andere prioriteiten: stop met kostbare (nieuw/ver)bouwplannen Poppodium en Filmhuis

Hoe lang duurt deze crisis nog, wanneer is er een medicijn of vaccin? Hoe ziet de wereld uit na het coronavirus?

Stuk voor stuk vragen waarop alles behalve een duidelijk antwoord te geven valt. Beperkt leven volgens ‘de 1,5 meter samenleving’ zal waarschijnlijk nog geruime tijd gebruik zijn terwijl ondertussen voor velen de nood hoog is en/of alsmaar toeneemt.

‘Wat heeft de hoogste prioriteit en… hoe gaat Heerlen daarmee om?‘ vraagt Hart-Leers zich hardop af.

Via beide bijgaande kostbare voorbeelden maken we het ietwat concreter.

Met de nieuwbouwplannen ‘Poppodium Nor’ -kosten circa 8,5 miljoen- en een jaarlijkse subsidie van zo’n 450.000 Euro en de filmhuisplannen (in en om het Royal theater) geraamd op zo’n slordige 5,3 miljoen Euro geven we twee concrete voorbeelden.

Gemeente, provincie Limburg en IBA brengen deze gelden samen. Een fiks bedrag waarvan Heerlen voor het overgrote deel ‘aan de lat’ staat. Rond de 14 miljoen Euro waarvoor menigeen -zeker nu- een betere besteding weet. Al is het, bijvoorbeeld, ‘maar’ om zorgwekkende financiën van Heerlen overeind te kunnen houden en daarmee basisvoorzieningen op peil te houden en aldus -zeker nu niet- met kostbare tierelantijntjes zoals een spiksplinternieuw poppodium en filmhuis bezig zijn.

Hart-Leers: ‘Behalve dat de we sowieso alles behalve fan van de kostbare investeringen in filmhuis en poppodium zijn denken we dat er -zeker nu- hele andere prioriteiten zijn. Bekijken burgemeester en wethouders die kostbare plannen momenteel en overwegen zij daarbij serieus om deze in de ijskast te zetten totdat -op z’n minst- duidelijk is hoe de stad, het land en de wereld er na deze crisis voor staan?’

Met handhaving van een ‘anderhalve meter samenleving’ zouden in poppodium en filmhuis sowieso (veel) minder bezoekers mogen/kunnen komen. Vandaar zullen ook daar aldus sowieso inkomsten dalen terwijl kosten overeind blijven. Meer kosten met minder opbrengsten betekenen dan zeer waarschijnlijk een vraag naar meer/extra subsidie terwijl juist (grote) financiële tekorten te verwachten zijn en ‘de tering naar de nering’ gezet zal moeten worden.

Waar geeft Heerlen prioriteit aan? Hoe kijkt het stadsbestuur -nu- naar (onder andere) deze plannen tijdens een ongekende wereldwijde crisis?

Het vormen van een ‘coronastroppenpot’ is wellicht een vele betere keus dan doen alsof er (in deze) ‘niets aan de hand is’ en daarbij doorgaan op de ooit ingeslagen weg. Nieuwbouw poppodium en filmhuis ‘in de ijskast’: kies voor enige zekerheid met prioriteit voor basisbehoeften en basisvoorzieningen.