Stemmen via stemcomputer voorkomt problemen achteraf

Het hertellen van de Heerlense stemmen vergde vele ambtelijke uren en kostte daarbij een behoorlijke som geld. ‘Per wanneer komt een gedegen stemcomputer terug?’, vraagt Hart-Leers zich af.

Hertelling moet wat ons betreft -na inzet van een betrouwbare stemcomputer- snel tot het verleden behoren. Ook in de 2e Kamer leeft de gedachte om de stemcomputer weer ‘van stal’ te halen. Dat zou volgens ons een goede oplossing voor het onlangs ook in Heerlen ervaren probleem zijn.

Hart-Leers verzoekt de burgemeester om snel werk te maken van het herinvoeren van de stemcomputer: bekijk welke mogelijkheden er zijn en zet daarbij -wellicht samen met andere steden waar hertelling plaatsvond- een lobby op om via een gedegen, betrouwbare, stemcomputer te kunnen stemmen.

Stemmen via een degelijke stemcomputer kan het hele proces, volgens ons, alleen maar verbeteren. Het maakt het geheel stukken makkelijker en inzichtelijker om vervolgens snel de juiste conclusies te kunnen trekken.