Toekomst Filmtheater Royal nog steeds niet duidelijk

Posted by | June 13, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Op uitdrukkelijk verzoek van Hart-Leers werd ‘stand van zaken Royal’ vorige week aan de raadscommissieagenda van morgenavond toegevoegd. Uit bijgaand schrijven, dat politiek Heerlen vandaag ontving, blijkt dat de toekomst van dit markante filmtheater nog steeds alles behalve duidelijk is.

Daar waar bioscoopbedrijf VUE mikt op een invulling van de monumentale, in januari 1938 geopende, Royal blijven voor mogelijke andere invulling Maxim en Rivoli over. Het Filmhuis, dat momenteel met zo’n 100.000 euro jaarlijkse subsidie circa 5000 bezoekers verwelkomt, liet weten een dergelijke variant allerminst te zien zitten.

Wat dit voor mogelijke plannen -en het kostenplaatje daarvan- betekend laat de stad nog niet weten. Heerlen laat daarbij ook ‘niets los’ over exploitatie- en investeringsberekeningen.

Het blijkt dat de stad sinds medio vorige maand ook met CineSud en Stichting BOEi spreekt. Dit lijkt er op te wijzen dat een toekomstige invulling van rijksmonument Royal met bioscoopketen Vue en Filmhuis alles behalve zeker is. Te meer daar blijkt dat BOEi geïnteresseerd is in ontwikkeling -en mogelijk ook eigendom- van het Rijksmonument.

Partijen bespreken en onderzoeken nog steeds haalbaarheid en financiering van mogelijke plannen zo blijkt. Het willen vastleggen van ‘een startpunt haalbaarheidsfase in een intentieovereenkomst’ is daarbij leuk en aardig maar hoeft vervolgens alles behalve iets concreets te betekenen. Men mikt er op dit najaar investeringsbeslissingen te nemen om vervolgens in 2018 te kunnen starten.

Ondertussen is de Royal sinds 2009 gemeentelijk eigendom. Daarbij staat het rijksmonument, net zoals ook vele omliggende panden,  sinds augustus 2015 leeg…

memo_stand_van_zaken_Royal_13.06.17