Toekomst van 80-jarig filmtheater Royal blijft onduidelijk: wethouder vraagt om agendapunt ‘af te voeren’

Posted by | februari 19, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Eind januari ‘18 werd filmtheater Royal 80 jaar. Een trieste verjaardag. Van enige ‘feestvreugde’ was, helaas, alles behalve sprake. Politiek Heerlen hoopte woensdagavond aanstaande eindelijk duidelijkheid te krijgen over de toekomst van deze Heerlense parel. De wethouder zou hen dan immers ‘bijpraten’ over de stand van zaken met betrekking tot de Royal. Aan het eind van de middag stuurde de kersverse ‘Royal wethouder’ echter bijgaand bericht:

‘Geachte commissieleden,

 Helaas kan ik vanwege verplichtingen namens onze gemeente elders aanstaande woensdag niet bij de commissievergadering ES aanwezig zijn. Toen ik betreffende externe afspraak maakte wist ik immers nog niet dat ik het onderwerp Royal nog enkele weken zou moeten waarnemen. Om die reden zou ik u willen vragen dit agendapunt voor aankomende raadscommissie af te voeren. Het college zal u binnen 4 weken nader informeren over de Royal middels een raadsinformatiebrief. Ik wens u verder een plezierige vergadering toe.

 Vriendelijke groeten,

Jordy Clemens’

Hart-Leers: ‘Dat de wethouder -er niet bij kan zijn- kan natuurlijk gebeuren. Hij wist immers ook niet dat zijn voorganger onlangs zeer plotsteling diens wethouderschap -van de ene op de andere minuut- aan de wilgen hing. Wat echter wel kan -en sowieso moet kunnen- is dat hij de huidige stand van zaken per ommegaande op papier zet en ons op die manier alsnog duidelijk en op hele korte termijn informeert. Alhoewel de Royal tot voorkort niet zijn dossier was zijn er vast en zeker ook ambtenaren te vinden die zich er zowel nu als onder zijn plots vertrokken voorganger mee bezig hielden.’

Filmtheater Royal staat ondertussen sinds augustus 2014 ‘leeg’. Sinds die tijd werden vele toezeggingen gedaan en daarbij diverse plannen geschetst. Feit is echter dat het nog steeds, nadat Heerlen ‘de Royal’ in 2009 kocht, aan een duidelijke -toekomstbestendige- invulling ontbreekt en het fraaie, inmiddels 80-jarige, filmtheater Royal er ondertussen alles behalve op vooruit gaat…