Totale financiering Jaar van de Mijnen 2015 nog niet duidelijk

Posted by | december 11, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Al geruime tijd informeert Hart-Leers naar de financiering van het Jaar van de Mijnen. Nu de officiële start al volgende week plaatsvindt kwam eindelijk ietwat meer informatie. Hoe het met de totale ‘wensbegroting’ van maar liefst 6.000.000 euro zit en wat daarvan reeds concreet ontvangen is blijkt uit bijgaand stuk, helaas, moeilijk op te maken.

Het Jaar van de Mijnen start al volgende week. Wat ons betreft moet dan ook duidelijk zijn met welk budget dit project werkt. De voorgestelde wensbegroting van 6 miljoen euro is al lange tijd duidelijk. Hoeveel van die begroting is/wordt echter daadwerkelijk bijeen gebracht vraagt Hart-Leers zich af. Op onze vraag om duidelijk te maken wie concreet welke bedragen bijdraagt en wat daarvan reeds ontvangen is wordt maar moeizaam antwoord gegeven.

Eerder gaf de organisatie aan plannen bij te stellen c.q. onderdelen te schrappen indien blijkt dat daarvoor geen geld aanwezig is. Hoe zal in dat geval het Jaar van de Mijnen uitzien? Hoe is het mogelijk om volgende week met iets, dat reeds jaren geleden aangekondigd werd, te beginnen waarvan de begroting kennelijk slechts ten dele rond is?

Hart-Leers stak nooit onder stoelen of banken de forse bijdrage van Heerlen, ruim 1,4 miljoen euro, liever in de realisatie van een Mijnmuseum te hadden zien gaan. Zo blijft het niet bij een feestje van een jaar maar is er ook na dat jaar iets over dat blijvend is. Heerlen blijkt overigens verreweg de grootste financier van het Jaar van de Mijnen. Ook dat bevestigen bijgaande stukken…

PR202814121014590