Update WK wielrennen: Heerlense wethouder doet financieele toezegging, gemeente Nuth stemde echter niet in

Posted by | januari 08, 2010 | Nieuws

geld muizenval Tijdens de recente discussie over het WK wielrennen vertelde wethouder Duijf dat ook 2 andere gemeenten in de Parkstadregio wilden meebetalen. Een van deze beide gemeenten, de gemeente Nuth, zegt inmiddels van geen instemming hiermee te weten… Als bijlage, ter informatie, de brief die de wethouder vandaag, per e-mail, aan de gemeenteraad stuurde.

Hart-Leers, die tegen het voorstel om 200.000 Euro in het WK wielrennen te steken stemde, houdt haar hart vast en hoopt dat het afgestoken hossana verhaal, waardoor het overgrote gedeelte van de gemeenteraad uiteindelijk alsnog overstag ging, niet op een troosteloze teleurstelling en een zelfs nog forsere financieele aderlating uitloopt…

Hart-Leers heeft reeds aangegeven dat wethouder Duijf hierover in de aanstaande week persoonlijk tekst en uitleg zal moeten geven aan en in de raadscommissie.

Heerlen, 8 januari 2010

_______________________________________________________________________________________

Geachte leden van de Raad,

Tijdens de Raadsvergadering dinsdagavond heb ik u laten weten dat de gemeente Nuth in principe bereid is, met het nadrukkelijke voorbehoud van latere goedkeuring, financieel bij te dragen in de kosten van het WK 2012. Die mededeling heb ik gebaseerd op de informatie zoals ik die dinsdagmiddag, in de voorbereiding op de Raadsvergadering, tijdens een telefoongesprek persoonlijk van wethouder F. Pluijmakers van de gemeente Nuth heb ontvangen.

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik later hoorde dat het college van Nuth kennelijk had beslist niet te willen participeren.

Ik heb daarop zo spoedig mogelijk contact gezocht met wethouder Pluijmakers en hem donderdagnamiddag telefonisch geconfronteerd met mijn verbazing en hem uiteraard ook om tekst en uitleg gevraagd.

Tijdens dit gesprek bevestigde wethouder Pluijmakers nogmaals de eerder aan mij gedane principe-toezegging van dinsdagmiddag.

Hij zei daarbij niets over het feit dat het college van Nuth inmiddels al heeft besloten om niet deel te nemen.

Tegen deze achtergrond is het duidelijk dat ook ik heel verbaasd ben over de uitspraken van wethouder Pluijmakers in de krant van vandaag. Zeker als het gaat om dat wat hij mij verteld zou hebben tijdens het telefoongesprek van dinsdag, voorafgaand aan de Raadsvergadering.

Met bovenstaande hoop ik u echter voldoende te hebben geinformeerd over mijn werkwijze richting uw raad en de actie richting wethouder Pluijmakers van de gemeente Nuth.

Cor Duijf
Wethouder Publieke Dienstverlening & Sport

Lees hier ook het artikel in het LD van woensdag 6 januari 2010