Voorlopige financiële berekening plannen Royal Theater geraamd op ruim 1,2 miljoen

De voorlopige financiële berekening voor de plannen met betrekking tot het Royal theater zijn vandaag schriftelijk aan de Heerlense politiek verstrekt. Enige tijd geleden werd de raadscommissie over de voorlopige plannen voor het Royal theater geïnformeerd. In die plannen is sprake van sloop van de bioscopen Maxim en de Rivoli en vestiging van Filmhuis de Spiegel op het theaterbalkon van de Royal. De plannen blijken inclusief aanbrengen van een externe lift.

Bijgaand de kostenberekening die bij het concept hoort.

Op dit moment wordt een Collegevoorstel voorbereid zo liet men weten. Een voorstel aan de hand van gevoerde gesprekken en gedane onderzoeken. Stukken aangevuld met informatie aangedragen door verschillende initiatiefnemers. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zullen de cijfers worden aangepast liet Heerlen weten.

Een simpel optelsommetje levert het volgende op:

  • de aankoop bedroeg ruim 2,2 miljoen. Daarbij kwam ruim 900.000 euro voor (gevel)renovatie. Hier bovenop komen kennelijk (ruim) 1,2 miljoen om het plaatje compleet te maken. De bijna 200.000 euro aan inmiddels gederfde (huur)inkomsten zijn dan nog niet becijfert. Daarmee lijkt het bedrag van aankoop, qua kosten, ruim te verdubbelen.

Ondertussen staat Heerlens monumentale filmtheater alweer meer dan een jaar leeg en lijkt dit fraaie Rijksmonument onnodig weg te kwijnen…

Voorlopige_financiele_berekening_plannen_Royal_