Voormalige Tippelzone ideale plek voor Coffeeshop

Nu weer gesproken wordt over een alternatieve plek voor Coffeeshop Heerlerbaan is Hart-Leers verbaast over het feit dat ons alternatief daarvoor –de voormalige tippelzone- niet genoemd wordt. Deze plek -eigendom van de gemeente Heerlen- is sinds begin 2013 ‘buiten gebruik’ en lijkt in vele opzichten een ideale locatie.

Goed bereikbaar (en ver genoeg buiten bewoond gebied gelegen) kan op een zeer ruime plek, met minimale overlast, onder optimaal toezicht een coffeeshop (door)gestart worden.

Hart-Leers: ‘Is de voormalige Tippelzone als locatie getoetst? Zo ja, wat waren daarvan de resultaten? Graag horen we meer over ons voorstel dat reeds diverse malen, formeel en informeel, gedaan werd. Overlast lijkt hiermee tot het minimale beperkt te kunnen worden terwijl er veel meer voordelen dan nadelen voor deze locatie lijken te zijn.’