Vul ‘Coronastroppenpot’ met IBA geld en reserveringen voor uitbreiding Nor en realisatie Filmhuis

Luidt de oproep die Hart-Leers doet. Nu al heeft de stad een crisistekort van nagenoeg 1 miljoen. Daarbij hoopt Heerlen -de reeds ontstane- overige dikke 5 miljoen ‘Coronatekort’ van het Rijk vergoed te krijgen. De totale teller staat aldus inmiddels op ruim 6 miljoen ‘extra uitgaven/minder inkomsten’. Heerlen had het voor de crisis al zwaar en krijgt het nu nog zwaarder. Hoe lang kan de stad dit nog aan? Zo snel mogelijk drastische keuzes maken is hoogst noodzakelijk stelt Hart-Leers.

Hoeveel heeft de IBA (nog) in kas? Wat is daarvan daadwerkelijk noodzakelijk om uit te moeten geven? (Wat presteerde IBA überhaupt tot op heden concreet?)

Met grote problemen die overal opduiken en allerminst verminderen heet het nu keuzes maken. Wegkijken of blijven vooruitschuiven is geen optie.

IBA prompt stopzetten, het verlies nemen en nog bestaande middelen herverdelen? Bekijk ook die optie op z’n minst.

Is het bouwen van een extra popzaal bij de Nor noodzakelijk? Nee! Een kostenpost van nagenoeg 8,5 miljoen met zo’n 450.000 Euro aan jaarlijkse subsidie is een enorme hoeveelheid gemeenschapsgeld dat -zeker nu- elders hard nodig is. De huidige (duur betaalde) zaal is meer dan voldoende en… achter de stadsschouwburg ligt nota bene een enorme zaal met volop capaciteit als ‘alternatief’.

Ook het voornemen om het lokale filmhuis voor zo’n 5,3 miljoen ‘op de kaart te zetten’ moet prompt van tafel. Ga een samenwerking aan met de bestaande stadsbioscoop en laat deze het aanbod regulier aanbieden. Zij zijn ook daartoe prima in staat en doen dat bovendien ook al. Jammer maar helaas: iets dergelijks als een filmhuis de luxe is  -zeker nu- ‘van de gekke’.

Het is -in het algemeen belang- nu de allerhoogste tijd voor het creëren van een financiële buffer. Een armlastige stad als Heerlen heeft een zeer lege gemeentekas en kan daarmee allerminst klappen opvangen die -zeker nu- niet uitgesloten zijn. Steek snel de koppen bijeen en kom tot werkbare bezuinigingen om het schip varende te kunnen houden. Nu kan het wellicht nog…