Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet…

Dat ‘het sociale experiment’, zoals de krant meld, gelukt is moge duidelijk zijn. Heerlen liet vandaag bijgaand persbericht uitgaan en ‘de krant’ ging er met twee artikelen over ‘in de weer’. 

De wethouder ‘drugszaken’ uitte met de buurt in gesprek te zijn terwijl de buurt dat ronduit weerspreekt. Nu ‘buren van de wethouder’ zich rotschrokken omdat het er plots op leek dat de Dag- en Nachtopvang voor 30 zwaar verslaafden aan drank en drugs, met merendeels grote psychische problemen, niet aan Gasthuisstraat 35 maar nabij hun woonwijk (Parkheuvel) zou komen leverde dat prompt heel wat ‘reuring en reacties’ in ‘zijn wijk’ op. 

Wellicht dat de (buurt)wethouder nu ietsje meer begrip heeft voor welke grote onrust een dergelijk bericht, plomp verloren aangeleverd zonder enige vooraankondiging, duiding of gesprek, veroorzaakt. In diens eigen buurt (Parkheuvel) blijft het voor zijn buurtgenoten -gelukkig-  allemaal achterwege, geen DNO. De nabije omgeving Gasthuisstraat 35 zit binnenkort, als het er allemaal daadwerkelijk van komt, -voor vele jaren lang- met de gebakken peren.

Open en eerlijk communiceren zat er sowieso al niet in. ‘Wijselijk’ werd van gemeentewege achterwege gelaten dat verpleeghuis Bergweide al sinds 2018 graag op de locatie aan de Gasthuisstraat 35 een dependance wilde starten. Heerlen pikte die plek vervolgens slinks in. Ook de ruim een jaar lang beoogde nieuwe DNO locatie (Vm. Pension Mijnzicht) aan de Ganzeweide te Heerlerheide, die men na geruime tijd vanwege (onder andere) te hoge kosten plots liet varen, werd -door Heerlen- ‘wijselijk’ verzwegen

Open en eerlijk communiceren zit er bij de wethouder (en diens ‘trawanten’) niet in. Bij Pinokkio groeide diens neus als hij onwaarheden sprak. De wethouder (b)lijkt in diens eigen realiteit te leven en denkt daarmee zelfs zeer waarschijnlijk zelf dat hij daadwerkelijk de waarheid spreekt.

Nadat de buurt de burgemeester vroeg om te willen bemiddelen -omdat men er met de wethouder niet uitkwam- reageerde de wethouder zelf omdat hij de burgemeester verving en… vervangt. Hoe kan iemand bemiddelen als deze geen onafhankelijk bemiddelaar is die boven de partijen staat? 

De burgemeester zou ondertussen al tweemaal een rondje door de straat en omgeving gemaakt hebben: de eerste keer werd het buurtbezoek kort voordien afgezegd terwijl ook de volgende keer, vanwege zijn naar voren geschoven operatie, (nog) niet plaatsvond.

Een 30-tal zwaar verslaafden met merendeels grote psychische problemen -inclusief diens ‘aanhang en entourage’ in je buurt- terwijl de gemeente Heerlen niets te bieden heeft behalve ‘een lamp en camera’ en… een plekje in een beheerscommissie die reeds jarenlang uitblinkt in het alles behalve waarborgen van rust en veiligheid. Dat belooft wat.

Dat een buurt ‘opstandig wordt’ als de wethouder niet luistert lijkt -zeker dan- allerminst ‘gek’. Te meer omdat de gemeente Heerlen vele tientallen schriftelijke bezwaren als -niet ontvankelijk- gewoonweg naast zich neer legde.

Tegen wie kan de buurt aangifte doen vanwege onbehoorlijk bestuur, achterkamertjespolitiek en een beleid van lik me ‘n vestje? 

Het belooft wat als een gemeente -die een buurt een grote verslaafdenopvang door de strot duwt- bij onwelgevallige (re)acties uit de buurt prompt naar de politie stapt. Politie die er overigens merendeels niet is om de veiligheid te kunnen handhaven (onderbezetting) in een wijk (Molenberg) die nu al als grootste problemen (bron: gemeentelijke stukken) drugsoverlast en verwarde/asociale personen kent….

Heerlen, 22 januari 2021 

Bijgevoegd een persbericht van de gemeente Heerlen

Valse nieuwsbrief bezorgd over opvang dak- en thuislozen

In de wijk Parkheuvel is gisteravond een valse nieuwsbrief van de gemeente Heerlen bezorgd over de vestiging van een nieuwe opvangvoorziening voor dak- en thuislozen in het Vistacollege.

Deze informatie is onjuist. De gemeente, Wonen Limburg en Leger des Heils zijn niet de afzender van dit bericht. De partijen veroordelen deze actie en de gemeente zal aangifte doen bij de politie.

De gemeente Heerlen heeft begin dit jaar besloten om in het voormalige broederhuis aan Gasthuisstraat 35 een nieuwe opvang voor dak- en thuislozen te realiseren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Wonen Limburg en het Leger des Heils. In april is daarover een nieuwsbrief in de buurt verspreid. 

De nieuwsbrief die gisteravond in de wijk Parkheuvel is bezorgd, ziet er net zo uit als de nieuwsbrief van de gemeente die in april is verspreid. Daarin staat echter dat de opvangvoorziening niet meer aan de Gasthuisstraat komt, maar in het Vistacollege. Dat is onjuist.