Wethouder Heerlen prijst vertrokken gemeentelijke ‘Avatar’ interim gemeentesecretaris/(algemeen)directeur

 

Als uitermate ‘belangrijk persoon’ in, onder andere, de dossiers voormalig CBS gebouw en Maankwartier Heerlen is Schipperheijn -nog steeds- allerminst een onbekende.

Op de Kamer van Koophandel website prijkt het, kennelijk begin dit jaar, door voormalig (top)ambtenaar Schipperheijn opgerichte bedrijf waarvan op diens officiële website, onder andere, de Heerlense wethouder Martin de Beer een ronduit lovende ’testimonial’ geeft. Ook voormalig concernstrateeg Huurdeman en voormalig China-ambtenaar Tigchelaar geven ‘testimonials’.

Wat is de motivatie van Heerlens wethouder/collegelid de Beer om deze voormalig prominent  (top)ambtenaar dermate publiekelijk te bewieroken en daarbij, kennelijk willens en wetens, een behoorlijk groot risico op verklarende vragen -en tekst en uitleg- te lopen en… hierover ‘politiek bevraagd’ te zullen worden?!

Vele -aanhoudende- berichten in diverse media over deze voormalig Heerlens topambtenaar spreken boekdelen en zijn, naar onze mening, behoorlijk alarmerend van aard. Sla diverse media, waaronder het landelijk opererende Dagblad NRC (o.a. ‘Omstreden hoge ambtenaar Heerlen uit functie gezet’) en lokale media -van Limburg tot Zeeland-  (o.a. De Limburger: ‘Heerlen houdt belastend rapport over CBS-complex al 4 jaar geheim’ en o.a. in Zeeuws Dagblad PZC ‘Oud-gemeentesecretaris Vlissingen wederom in opspraak’) er op na. Gebruik van publieke zoekfuncties waarna de ene de andere verbazing opvolgt en, ook bij u, zeer waarschijnlijk behoorlijk wat opzien baart.

Hart-Leers: ‘Wij vragen van het college -en met name van de wethouder- een duidelijke en snelle stellingname/reactie: Wat heeft de wethouder er toe bewogen om -na al hetgeen gebeurde- hier toe -willens en wetens- over te gaan?!’