Wethouder houdt concrete informatie over toekomst Filmtheater Royal ‘onder de pet’

Woensdagavond jongstleden was de summiere informatie die Heerlense politici maandagnamiddag daarvoor kregen, informatie over de toekomst van het inmiddels bijna 2,5 jaar leegstaande Filmtheater Royal, helaas alles behalve uitvoerig en concreet. ‘Over zo’n twee maanden volgt meer -al dan niet in vertrouwelijkheid‘ wisten diverse Heerlense politici uiteindelijk als toezegging van de wethouder te krijgen.

Niet alleen Hart-Leers uitte behoorlijk wat kritiek op de reeds zeer lange onduidelijkheid in het zich zeer moeizaam voortslepende dossier. Het Rijksmonument werd (in 2009) door de gemeente Heerlen gekocht om het vervolgens binnen 5 jaar -met toekomstvisie- weer van de hand te doen. Dit scenario is alles behalve bewaarheid terwijl het erop lijkt dat het er voorlopig ook zeker niet van komen gaat.

Terwijl de wethouder de kaarten voor de borst houdt blijkt dat Heerlen kennelijk van plan is om tot 50% van de investeringen in het gebouw voor eigen rekening te willen nemen en bioscoopketen Vue Cinemas, waarmee men kennelijk nog steeds onderhandelt, een ‘in groei huur’ wil bieden. Bovendien blijkt een Heerlense delegatie bij Vue Cinemas te Londen op bezoek te zijn geweest.

  • Wie gingen van uit onze stad op ‘London Trip’, wat werd er besproken en op basis waarvan is ‘exclusiviteit’ verleent?

Indien de gemeente Heerlen tot vergaande concessies bereid is en daarbij de beurs wil trekken doemt het volgende op:

  •  wat betekend dit voor Heerlens enige bestaande bioscoop, het voormalige H5 theater, nu Quatro Cinemas genaamd;
  • is het voorgestelde geen vorm van staatsteun waarvan de Quatro vervolgens de bittere vruchten plukt;
  • wie (en hoe) garandeert men dat een nieuwe -gemeentelijk ondersteunde- bioscoopvestiging de lokale markt niet dermate bewerkt dat Quatro het loodje legt en men vervolgens de Royal laat voor wat ‘ie is en Heerlen zonder enige bioscoopfunctie achterlaat?

Wat als het dadelijk toch allemaal, wederom, tot niets uitmond? Heeft de stad een plan B voor handen en zo ja op welke termijn en onder welke voorwaarden kan iets dergelijks worden uitgevoerd?

Ondertussen kwijnt Rijksmonument Filmtheater Royal zienderogen weg. Ondanks gemaakte afspraken, vastgelegd in een raadsbesluit van 2009, spelen burgemeester en wethouders het niet voor elkaar om zaken na te komen waarbij het geldende raadsbesluit zelfs grotendeels genegeerd is. Een slechte zaak? Zeker!

Wat te doen met Rijksmonument Royal zonder dat het wederom handen vol gemeenschapsgeld kost (en blijft kosten) en de troosteloze situatie waarin het monument geraakt is van kwaad tot erger wordt?