Woensdagavond 20 januari: ‘open podium’ voor alle Filmtheater Royal toekomstplannen

Posted by | January 10, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

Op woensdagavond 20 januari aanstaande, precies een week na de raadscommissievergadering en een week voor de gemeenteraadsvergadering, vind in het Royal Theater een openbare presentatie van (en voor) alle ingediende toekomstplannen voor Rijksmonument Royal plaats. De Royal opent om 19 uur waarna, om 19.30u., de diverse presentaties van start gaan.

Hart-Leers: ‘De wethouder reageerde woensdagavond jl. positief op ons voorstel om het voorgaande op een dergelijke wijze in praktijk te brengen. Zo gezegd zo gedaan! Alle initiatiefnemers krijgen op deze manier een gelijke kans om voor het voetlicht te treden en hun verhaal publiekelijk kracht bij te zetten. Dit is niet alleen handig (en broodnodig) voor politiek Heerlen maar ook voor eenieder die de toekomst van onze stad, in dit geval heel specifiek het Royal Theater, na aan het hart ligt.’

Openbaar bestuur gaat over eerlijk en open laten weten wat je doet en… van plan bent te gaan doen. Wat ons betreft is ook het toekomstperspectief van Filmtheater Royal hiervoor zeer geschikt. Op deze manier kunnen alle initiatiefnemers over hun plannen uitweiden en… kan eenieder die zich betrokken voelt er kennis van nemen. Natuurlijk is, direct na afloop, de mogelijkheid aanwezig om, een op een, hen nadere vragen te stellen en daarbij wellicht zelfs samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Voor de toekomst van het Royal Theater lijkt ons dit een eerlijke en transparante aanpak. Vanaf nu, geruime tijd van te voren, heet het eenieder informeren en de avond in de steigers zetten!