Zeswegenlaan 3 weken afgesloten, wijk wist van niks

Posted by | October 14, 2010 | Nieuws

omleiding

De hoofdtoegangsweg naar Zeswegen, de Zeswegenlaan, wordt 3 weken afgesloten. Afgesloten omdat de brug over de weg niet meer veilig was en dit probleem opgelost moet worden, ook het wegdek vernieuwt wordt en de weg onder de brug wordt verlaagt. Een heel normale zaak, echter…  bewoners , ondernemers, scholen en andere instellingen wisten tot kort voordat de werkzaamheden rondom deze wekenlange afsluiting begonnen nog van niets.

  • het busvervoer ligt stil waardoor de buurt op de Beersdalweg of CBS-weg aangewezen is;
  • met taxivervoer voor slechtzienden van de Meandergroep (gelegen aan het Aldiplein) werd klaarblijkelijk geen rekening gehouden en ook voor het schoolvervoer van kinderen naar o.a. de Wegwijzer en Piramide gaat dit op;
  • overleg met ondernemers, eigenaren van woningen, wijkraad, besturen en instellingen ontbrak;
  • ondernemers vrezen dat door het afsluiten van de weg het parkeerplein bij de winkels een tijdelijke langparkeerplek wordt waardoor de broodnodige parkeerruimte fors afneemt;
  • daar waar ondernemers amper voor de opstart van de werkzaamheden geïnformeerd werden geldt voor wijkbewoners zelfs een nog kortere termijn;
  • veel verkeer zal ervoor kiezen om Zeswegen via Nieuw-Husken te bereiken zodat daar een flinke verkeerstoename ontstaat, iets waarvan ook deze wijk kennelijk niet op de hoogte was.

Bewoners en ondernemers wijzen nadrukkelijk erop fatsoenlijk en tijdig overleg te willen. Niet op het moment van aanvang (of kort ervoor) van de werkzaamheden maar ruim daarvoor. Dan kan men er immers rekening mee houden. Nu staat Zeswegen en omgeving voor een voldongen feit. De wijk hoopt bovendien dat rekening gehouden is met de bereikbaarheid van de wijk in verband met calamiteiten. ‘Weten brandweer, politie en ambulance dat de wijk vanaf deze kant 3 weken onbereikbaar is? ’, vragen buurtbewoners zich hardop af.

Hart-Leers vraagt het College van Burgemeester en Wethouders om uitleg. ‘Uit belang voor Zeswegen en omliggende wijken dienen deze zaken voldoende en ruim van de voren afgestemd te zijn, amper enkele dagen van te voren is natuurlijk absurd. Samenwerken met en voor de wijk daar gaat het om’.