2000m2 groter: bouwheer Maankwartier wil Maanhotel -in strijd met bestemmingsplan- uitbreiden

Posted by | June 10, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

 Met het doel om in onderling overleg te onderzoeken of en in welke mate het bouwplan haalbaar en uitvoerbaar is sloten gemeente Heerlen en Weller onlangs een overeenkomst (bijlage). Alhoewel het stuk verwijst naar het Actieve Informatieprotocol gemeente Heerlen wist de gemeenteraad van niks.

‘Als wij deze stukken niet opgevraagd hadden -omdat we er na enig speurwerk op stuitten- wist de raad nog steeds niets’, voegt Hart-Leers daaraan toe.

20160525_doorW-get_intovk – 20160525_doorW-get_intovkMaankwartier Het aangaan van een intentieovereenkomst met Weller Vastgoed Ontwikkeling BV ten behoeve van de_